stockholm3

Stockholm3® – nytt test för tidig upptäckt av prostatacancer

10 november 2022

Stockholm3 testet är ett blodprov som genom att även ta hänsyn till markörer gällande proteiner och genetik samt klinisk data i en avancerad algoritm ger dig en riskbedömning gällande prostatacancer. Metoden syftar till tidig upptäckt av behandlingskrävande prostatacancer. Testet riktar sig till män i åldern 45-74 år som ej tidigare diagnostiserats med prostatacancer.

Svensk prostatacancerforskning

Det är en forskargrupp vid Karolinska Institutet ledd av professor Henrik Grönberg som har utvecklat Stockholm3. Studier utfördes mellan 2012 och 2015 på nära 60 000 män. Under 2016 validerades studien i Sverige, Norge, Tyskland, Holland och Storbritannien. Du kan läsa mer om forskningsstödet för metoden här.

Vad är skillnaden mellan Stockholm3 och ett vanligt PSA-prov?

Stockholm3 identifierar i stort sett samtliga fall där cancern behöver behandlas, endast analys av PSA har visat sig missa många behandlingskrävande fall av cancer. Endast PSA analys kan inte skilja mellan farlig och ofarlig cancer och detta leder till att många män gör biopsi av prostatan utan att det behövs. Biopsin kan ge biverkningar. Stockholm3 halverar antalet onödiga biopsier. Resultatet av PSA-analys är svårtolkat, Stockholm3 ger rekommendationer utifrån risknivå. Nästan 50% av de män som gjort Stockholm3 har haft så låg risk att de inte behöver ta ett nytt test förrän om sex år.

Medisera stöttar Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet är en organisation som arbetar med påverkan och forskning mot prostatacancer. I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancersjukdomen och cirka 10 000 män får diagnos varje år. Prostatacancerförbundets vision är: Ett bra liv trots allt! Alla som lider av prostatacancer ska oavsett bostadsort få den bästa möjliga svenska vården. Prostatacancerförbundet har de senaste åren delat ut över 69 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt inom området. Mediseras gåva stöttar även i år projekt inom prostacancerforskning och opinionsbildning.

Beställ Stockholm3 testet här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.