stockholm3

Vad är Stockholm3-testet?

4 april 2019

Stockholm3 testet är en kontroll för att bedöma risken för en allvarlig, behandlingskrävande prostatacancer. Det är ett blodtest som i bedömningen sammanför och analyserar informationen från halterna av fem proteiner samt drygt 100 genförändringar i arvsmassan ihop med kliniska data. I samarbete med Thermo Fisher Scientific i Uppsala har biochip tagits fram som hjälp i den analytiska processen. Forskarna har tagit fram en smart algoritm som sedan beräknar risken för att drabbas, här tas bland annat information om patientens ålder och släkthistorik med.

Bakgrund

I Sverige får ca 10 000 män årligen diagnosen prostatacancer. De metoder som används främst idag är förhöjda värden av proteinet PSA, prostataspecifikt antigen, i blodet samt vävnadsprov. PSA-prov kan inte skilja mellan en aggressiv och en ofarlig cancerform och PSA-värdet påverkas av även av ålder och inflammationer. Detta kan leda till oro och falsklarm samt ingrepp i onödan som kan få biverkningar för patienten ifråga. I Stockholm gör 100 000 män varje år PSA-test på eget initiativ. är namnet på studien.

Vilken forskning ligger till grund för Stockholm3-testet, studien STHLM3?

Karolinska Institutet har genomfört den kliniska studien, STHLM3, på nära 60 000 män i Stockholm mellan 2012–2014. Valideringen har efter detta kliniskt prövats i Sverige, Norge och Finland på ytterligare 5000 män.

Vilka för- och nackdelar har det nya testet?

Fördelarna med Stockholm3 är att testet fångar in behandlingskrävande prostatacancer, att det kan leda till tidig upptäckt samt att testet identifierar dubbelt så många män med aggressiv prostatacancer, samtidigt som antalet onödiga vävnadsprover nästan halveras jämfört med de tester som har funnits tidigare. En annan fördel är att Stockholm3 testet visar att nästan hälften av alla män i åldern 50–70 år har en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6 år.

Hur tolkar man svaret från Stockholm3-testet?

Man får ett svar med en rekommendation och svaret kan vara negativt eller positivt. Negativt resultat betyder att man har låg eller normal risk för prostatacancer där uppföljning bör ske inom 6 respektive 2 år. Positivt svar innebär en förhöjd risk för att drabbas av prostatacancer och patienten rekommenderas att söka urolog för vidare undersökning, vävnadsprovtagning och utredning.

Varför Stockholm3-testet framför PSA?

  • Identifierar fler män med aggressiv prostatacancer
  • Minskar onödiga vävnadsprover
  • Hittar cancer även hos de män som har låga PSA-värden, 1,5–3 ng/ml
  • Man får ett svar med en tydlig rekommendation

Vem skall inte använda sig av Stockhom3-testet?

Testet har inget värde för den som redan har en känd prostatacancer eller som för den som vill följa upp efter tidigare sjukdom. Testet ersätter ej vävnadsprov för den som aktivt och regelbundet kontrolleras. Stockhom3 är inte testat för män yngre än 50 år eller äldre än 70. Det finns inget forskningsstöd för att det skulle vara fördelaktigt att hitta prostatacancer tidigt hos män som är 75 år eller äldre.

Mer om forskningen kring Stockholm3-testet

Forskningen bedrivs vid Karolinska Institutet, finansieras av Stockholms läns landsting och leds av Henrik Grönberg och nära 30 forskare är involverade i arbetet med att utveckla diagnostiken inom området. Resultatet har publicerats av ledande vetenskapliga tidskrifter exempelvis; Lancet Oncology, European Urology, samt BMC Urology.

Mer pengar till förbättringar inom prostatacancerdiagnostiken

I januari 2019 fick forskargruppen bakom Stockholm3 €2,7 miljoner från EIT Health för att i ett projekt validera OncoWatch Image, en ny metod för bedömning av prostatacancerbiopsier baserat på artificiell intelligens. Arbetet leds av Karolinska Institutet i samarbete den Europeiska prostatacancerorganisationen, ett antal vårdgivare i ett flertal Europeiska länder samt Philips, Thermo Fisher och Synlab.

Är testet tillgängligt i Sverige?

Ja, det är det. Medisera erbjuder detta test, läs mer och beställ här.

Beställ Stockholm3 testet här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.