stockholm3

Vad är Stockholm3-testet?

4 april 2019

Stockholm3 testet är en kontroll för att bedöma risken för en allvarlig, behandlingskrävande prostatacancer. Det är ett blodtest som i bedömningen sammanför och analyserar informationen från halterna av fem proteiner samt drygt 100 genförändringar i arvsmassan ihop med kliniska data. I samarbete med Thermo Fisher Scientific i Uppsala har biochip tagits fram som hjälp i den analytiska processen. Forskarna har tagit fram en smart algoritm som sedan beräknar risken för att drabbas, här tas bland annat information om patientens ålder och släkthistorik med.

Bakgrund

I Sverige får ca 10 000 män årligen diagnosen prostatacancer. De metoder som används främst idag är förhöjda värden av proteinet PSA, prostataspecifikt antigen, i blodet samt vävnadsprov. PSA-prov kan inte skilja mellan en aggressiv och en ofarlig cancerform och PSA-värdet påverkas av även av ålder och inflammationer. Detta kan leda till oro och falsklarm samt ingrepp i onödan som kan få biverkningar för patienten ifråga. I Stockholm gör 100 000 män varje år PSA-test på eget initiativ.

Vilken forskning ligger till grund för Stockholm3-testet?

Karolinska Institutet har genomfört den kliniska studien på nära 60 000 män i Stockholm mellan 2012–2014. Valideringen har efter detta kliniskt prövats i Sverige, Norge och Finland på ytterligare 5000 män.

Vilka fördelar har det nya testet?

Detta nya blodtest identifierar dubbelt så många män med aggressiv prostatacancer, samtidigt som antalet onödiga vävnadsprover nästan halveras jämfört med de tester som har funnits tidigare. En annan fördel är att Stockholm3 testet visar att nästan hälften av alla män i åldern 50–70 år en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6 år.

Vilka nackdelar har STHLM3-testet?

Det finns för- och nackdelar med tidig diagnostik av prostatacancer; fördelen är tidig upptäckt och behandling och nackdelen är att män får genomgå vävnadsprov och behandling i onödan.

Hur tolkar man svaret från Stockholm3-testet?

Man får ett svar med en rekommendation och svaret kan vara negativt eller positivt. Negativt resultat betyder att man har låg eller normal risk för prostatacancer där uppföljning bör ske inom 6 respektive 2 år. Positivt svar innebär en förhöjd risk för att drabbas av prostatacancer och patienten rekommenderas att söka urolog för vidare undersökning, vävnadsprovtagning och utredning.

Varför Stockholm3-testet framför PSA?

  • Identifierar fler män med aggressiv prostatacancer
  • Minskar onödiga vävnadsprover
  • Hittar cancer även hos de män som har låga PSA-värden, 1,5–3 ng/ml
  • Man får ett svar med en tydlig rekommendation

Vem skall inte använda sig av Stockhom3-testet?

Testet har inget värde för den som redan har en känd prostatacancer eller som för den som vill följa upp efter tidigare sjukdom. Testet ersätter ej vävnadsprov för den som aktivt och regelbundet kontrolleras. Stockhom3 är inte testat för män yngre än 50 år eller äldre än 70. Det finns inget forskningsstöd för att det skulle vara fördelaktigt att hitta prostatacancer tidigt hos män som är 75 år eller äldre.

Mer om forskningen kring Stockholm3-testet

Forskningen bedrivs vid Karolinska Institutet, finansieras av Stockholms läns landsting och leds av Henrik Grönberg och nära 30 forskare är involverade i arbetet med att utveckla diagnostiken inom området. Resultatet har publicerats av ledande vetenskapliga tidskrifter exempelvis; Lancet Oncology, European Urology, samt BMC Urology.

Mer pengar till förbättringar inom prostatacancerdiagnostiken

I januari 2019 fick forskargruppen bakom Stockholm3 €2,7 miljoner från EIT Health för att i ett projekt validera OncoWatch Image, en ny metod för bedömning av prostatacancerbiopsier baserat på artificiell intelligens. Arbetet leds av Karolinska Institutet i samarbete den Europeiska prostatacancerorganisationen, ett antal vårdgivare i ett flertal Europeiska länder samt Philips, Thermo Fisher och Synlab.

Är testet tillgängligt i Sverige?

Testet finns tillgängligt hos ca 200 vårdgivare runt om i Sverige och Medisera har som målsättning att kunna erbjuda detta test 2022.

Information från Socialstyrelsen

Innan man testar sig rekommenderas det att man läser denna skrift från Socialstyrelsen som handlar om för och nackdelar med att testa sig.

Läs mer om var du kan göra hälsokontroll i Stockholm.

Se Mediseras hälsokontroller för män här