Vilket blodprov skall jag ta vid sköldkörtelproblem?

För att upptäcka sköldkörtelrubbningar kan blodprov genomföras som mäter hormonerna T3, T4 och TSH samt antikropparna Anti TPO och TRAK. Symtom på sköldkörtelrubbning är bland annat sömnproblem, inre stress, plötsliga svettningar, trötthet och energilöshet.

Under 2019 behandlades 482 000 personer i Sverige för överfunktion eller underfunktion i sköldkörteln. Av dessa var 80 % kvinnor.

Hormonerna T3, T4 och TSH

Hormonerna T3 och T4 påverkar ämnesomsättning, allmänt mående och energinivå. Personer med avvikande värden kan bland annat uppleva trötthet, oro och inre stress. Symtomen är delvis olika beroende om det är för höga eller för låga värden (hypertyreos eller hypotyreos).

I sköldkörteln sker produktionen av hormonerna T3 och T4. Hur stor utsöndring som ska ske av dessa hormoner regleras av TSH vilket utsöndras från hypofysen. Avvikande värden på någon av dessa hormoner kan alltså påvisa sköldkörtelrubbning vilket kan vara en förklaring till de diffusa symtom som kännetecknar detta tillstånd.

TPO och TRAK

TPO är antikroppar som angriper sköldkörteln vilket resulterar i att den får en nedsatt funktion. Höga TPO-värden kan därmed visa på orsak till sköldkörtelrubbning. I likhet med TPO är TRAK antikroppar som kan angripa och nedsätta funktionen hos sköldkörteln.

Sköldkörteltest med eller utan antikroppar

Mediseras mindre sköldkörteltest inkluderar analys av TSH, fritt t3 och fritt t4. Läs mer här.

Mediseras Stora Sköldkörteltest vänder sig till dig som utöver blodmarkörerna ovan också vill undersöka antikroppar och inkluderar analys av TSH, fritt t3, fritt t4, Anti TPO och TRAK. Läs mer här.

Beställ sköldkörteltest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.