Vad innebär blodprov av CRP, högkänsligt?

14 november 2020

Blodprov som mäter CRP, högkänsligt, genomförs för att upptäcka förhöjd risk för kardiovaskulära sjukdomar. Främst innebär det ökad risk för stroke eller hjärtinfarkt. Vid värden på >3 mg/L anses risken vara hög och med värden < 1 mg/L är risken låg. Delvis sker även blodprovet för att bedöma låggradig inflammation.

Vad är skillnaden mellan CRP & CRP, högkänslig?

Skillnaden mellan CRP och CRP, högkänsligt, är framförallt vad proverna används till för syften. De är bägge prover som tas på CRP.

CRP högkänsligt

CRP, högkänsligt, används för riskbedömning och visar om person har förhöjd risk för kardiovaskulära sjukdomar. Ett förhöjt värde kan innebära två till tre gånger så hög risk för dessa sjukdomar än normalt. 

Det som skiljer i blodprovsanalysen, mot CRP, är att väldigt låga koncentrationer av CRP (C-reaktivt protein) mäts. Därmed används analysen inte för att mäta akuta infektioner. 

CRP

CRP används för att ställa diagnos och följa upp behandlingar vid bakteriella infektioner samt andra sjukdomar som är inflammatoriska. 

Höga värden kan påvisa akut cellsönderfall som exempelvis bakteriella infektioner samt vissa autoimmuna sjukdomar. 

Påverka CRP-värdet och minska risken

Både livsstilsförändring och medicinering kan behövas för att få ner det högkänsliga CRP-värdet vilket därmed påvisar minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att sluta röka, motionera mer och äta mer hälsosamt kan värdet över tid sjunka. Läkare kan även avgöra om medicinering behövs.

Källor

Anvisningar klinisk kemi

Diabetesförbundet i Finland

Beställ CRP test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.