Toxoplasma och blodprov

Toxoplasma och blodprov

25 november 2021

Den encelliga parasiten toxoplasma finns över hela världen både hos människa och hos djur. De vanligaste smittkällorna anses vara gris- och får kött, men den kan även spridas genom kattavföring.

Vad är toxoplasma?

Parasiten har katt som huvudvärd och är katten smittad finns den i avföringen. Är man smittad kapslar den in sig i hjärnan, muskler och organ. Den kan ligga vilande i kroppen utan att ge några symtom.

Var finns toxoplasma?

Parasiten finns i kött exempelvis får och lamm men även hos gris och vilt. Smitta via nötkött är ovanligt, men kan inte helt uteslutas. Parasitens ägg kan överleva upp till ett år utan värddjur och kan även förekomma på grönsaker som varit i kontakt med smittad jord. En smittad katt kan sprida parasitens ägg genom sin avföring. Om man arbetar i trädgården och kommer i kontakt med smittad jord kan detta innebära en risk att man får i sig parasiten.

Hur smittar toxoplasma?

Den vanligaste smittvägen för människa är ägg via kattens avföring, som sedan tar sig in genom munnen om man tex. inte tvättar händerna och råkar ta sig i ansiktet. Man kan även bli smittad genom olika livsmedel tex. rått eller kött som ej värmts tillräckligt. Smitta kan även ske genom grönsaker, bär eller frukt men det är ovanligt. Parasiten kan inte smitta människor emellan.

Du kan bara bli smittad en gång

Om du har haft en infektion är du immun men om du har nedsatt immunförsvar kan infektionen bli kronisk.

Symtom

Infektionen ger ofta lindriga eller inga symtom alls, man kan få ett par dagars muskel- och huvudvärk och feber.

Riskgrupper

De med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av andra sjukdomar samt gravida kvinnor som inte är immuna tillhör riskgrupper.

Hur kan jag minska risken för att bli smittad?

  • Hetta upp maten till minst 60 – 65 ºC, kött från lamm, nöt, vilt och gris.
  • Frys maten i -18 ºC i minst tre dygn. Du kan även frysa in köttet innan tillagning. Frys in kall/varmrökt kött, gravat eller torkat kött.
  • Skölj grönsaker, frukt och bär
  • Tvätta dina händer innan matlagning, diska skärbrädor och redskap noga.

Toxoplasma och graviditet

Gravida kvinnor som ej är immuna tillhör riskgrupp, men det är ovanligt att man smittas under graviditeten. Men om man skulle smittas kan parasiten spridas till fostret och orsaka skador. Om du är gravid skall du undvika avföring från katter och följa Livsmedelsverkets råd gällande kost och tillagning av mat. Amning kan inte smitta barnet och smittas barnet efter födseln får det inga skador.

Kan man se om man har haft toxoplasma via blodprov?

Ja, med hjälp av ett blodprov går det att se om du har haft en toxoplasma infektion, läs mer här. Det finns två olika typer av antikroppar man kan detektera genom blodprov: IgG och IgM. Det blodprov som Medisera erbjuder är analys av IgG antikroppar och den syftar till att se om du har antikroppar i ditt blod och att du således har haft en infektion. Analysen säger ingenting om pågående infektion.

Vem kan ta testet?

Toxoplasma testet är för dig som vill undersöka om du har antikroppar mot toxoplasma, dvs. om du har haft en genomgången infektion. Detta test är inte för dig som misstänker att du har en pågående toxoplasmainfektion. Du bör då istället uppsöka vårdcentral.

Källor

Livsmedelsverket

1177.se

Beställ Toxoplasma test – antikroppar (IgG)

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.