Vad visar ett blodprov för sköldkörteln?

När blodprov genomförs för att undersöka sköldkörtelns funktion analyseras främst TSH men provet kan även innefatta andra analyser. Testet kan påvisa sköldkörtelrubbning vilket innebär under- eller överproduktion.

Läs mer om Mediseras sköldkörteltest.

Underfunktion

Underfunktion i sköldkörteln kan resultera i frusenhet, trötthet och även viktuppgång. Generellt känner personer att de har ett allmänt sämre mående, och ofta utan att riktigt förstå varför.

Överfunktion

Överfunktion i sköldkörteln kan resultera i oro, stress och viktnedgång. Även här är det vanligt med allmänt sämre mående.

Vanligt med sköldkörtelrubbning

Ungefär 300 000 personer i Sverige har sköldkörtelrubbning och påverkas av detta i vardagen. De flesta är kvinnor då det är 5 – 10 gånger vanligare för kvinnor än för män. På grund av att symtomen är så diffusa, och även kan uppstå av andra fysiska problem, är det vanligt att många inte söker hjälp eller undersöker värdet.

Analys av en eller flera blodmarkörer

Ett sköldkörtelprov kan innebära att enbart TSH kontrolleras. TSH är ett hormon som utsöndras i hjärnan och som bland annat påverkar mängden T3 och T4 som kroppen ska produceras. TSH påverkar även ämnesomsättning, allmänt mående samt energinivån.

För att få en bred bild av problematiken finns fördelar i att genomföra en bredare analys. I Mediseras Stora Sköldskörteltest ingår analys av TSH, Fritt T4, Fritt T3, Anti TPO samt TRAK.

Undersök sköldkörteln via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.