Testosteron – vanliga frågor

Testosteron är mannens viktigaste könshormon. Testosteron bildas redan i fosterstadiet och spelar en viktig roll i utvecklingen under puberteten. Könshormonet har även andra viktiga funktioner hos den vuxne mannen, bland annat styr det sexuell lust, hårväxt och muskulatur. Hos kvinnor ökar testosteron muskelmassan, muskelstyrkan och ökar sexlusten. Kvinnor har generellt lägre nivåer i blodet än män.

Varför behövs analysen?

Om du är man och upplever symptom som är förknippade med lågt testosteron kan det vara bra att testa faktiska nivåer. Även för kvinnor kan det vara bra att kontrollera nivån av testosteron till exempel vid övergångsåldern, för att undersöka vissa sjukdomstillstånd eller om man har svårt att bli med barn. För kvinnor gäller generellt det omvända: här är det höga nivåer av testosteron som kan orsaka besvär.

Olika referensintervall för män och kvinnor

Män och kvinnor har olika referensintervall gällande vad som betraktas som normalt och även ålder är en faktor man tar hänsyn till. Här kan du läsa mer om analysen på Unilabs hemsida.

Olika anvisningar inför provtagning för män och kvinnor

Du behöver följa olika rekommendationer inför din provtagning beroende på om du är man eller kvinna. För båda könen gäller att olika mediciner kan påverka resultatet på blodprovet tex. biotin, hormoner eller kosttillskott. Om du vill jämföra ditt värde över tid, tänk på att välja samma laboratorium för att kunna jämföra resultatet på blodanalysen.

För män

Det är viktigt att fasta 10-12 timmar innan blodprovet och att ta det på morgonen innan kl. 10.00 efter en natts sömn. Detta på grund av att resultatet annars kan blir missvisande, då testosteron hos män har en kraftig dygnsvariation, med högst värde på morgonen, och att det sjunker efter det att man har ätit.

För kvinnor

Om du är kvinna behöver du inte fasta innan provet och det spelar ingen roll när på dygnet du tar ditt prov. Beroende på vilket syfte du har med ditt prov kan dagen på din menstruationscykel ha betydelse för den kliniska bedömningen.

Vad är en normal nivå av testosteron för mig som man?

Testosteronnivån hos män är normalt cirka 10-30 nmol/L i ett blodprov. Ett värde under 14 nmol/L på blodprovet kan indikera brist på testosteron. Dock kan nivån för vad som anses vara en brist variera från individ till individ och det råder ingen 100% konsensus gällande var gränsen går för testosteronbrist. Det finns ingen exakt gräns för när värdet skall betraktas som brist eller normalt utan laboratorieanalysen av testosteron skall betraktas som vägledande.

Låga värden av testosteron hos män – symtom

Det är vanligt med utebliven morgonerektion, att man känner sig trött och låg på energi och drivkraft. Humöret kan påverkas, man blir lättare irriterad och på dåligt humör, svårt att fokusera. Sömn och vikt kan rubbas och sexlusten minskar. Läs mer här.

Vad är en normal nivå av testosteron för mig som kvinna?

För kvinnor i åldern 21-49 år ligger ett normalt testosteron värde på 0,4-2,1 nmol/L i ett blodprov. Om man som kvinna har höga värden av testosteron kan det indikera vissa sjukdomstillstånd och kan orsaka svårigheter att bli gravid.

Höga testosteron värden hos kvinnor – symtom

Som kvinna med höga värden av testosteron kan du ha symtom som exempelvis oregelbunden eller utebliven mens, ökad hårväxt på kroppen och att du har svårt att bli gravid. Höga värden av testosteron kan indikera på polycystiskt ovarialsyndrom (förkortat PCOS). Det orsakas av en obalans av hormoner från äggstockarna, som producerar för mycket testosteron. Tillståndet är vanligt och det finns en viss ärftlighet. Man kan ha symtom, men man kan också lida av PCOS utan att ha symtom. Ofta upptäcker man detta i samband med att man försöker bli med barn utan att lyckas, det beror då sannolikt på att du sällan eller aldrig har ägglossning. Här kan du läsa mer om PCOS.

Symtom på PCOS hos kvinnor

  • Du har svårt att bli med barn
  • Du har rubbad menscykel, har sällan eller aldrig mens
  • Du får mycket hår på kroppen (låren, magen, ansiktet, bröstet)
  • Du har svårt att hålla din vikt, du går lätt upp i vikt
  • Du kan känna dig nedstämd och kraftlös
  • Du saknar, eller har minskad sexlust
  • Du har problem med din hy, du har mycket finnar
Mät dina nivåer av testosteron

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.