Ta blodprov i Norrköping

Via Medisera.se kan du beställa blodprov i Norrköping och sedan ta blodprovet hos Cordinator Medical Service (S. Promenaden 32). Därefter får du analysen presenterad i ”Min Journal” på medisera.se där även en läkare kommenterar dina värden.

Blodprover kan bland annat ge indikationer på allergier, prostatacancer eller ge en förklaring till trötthet. Många av våra patienter väljer en årlig omfattande hälsokontroll för att därigenom få sina blodvärden analyserade regelbundet.

Enstaka blodprov – eller större kontroller

Hos oss kan du beställa enstaka blodprov, eller större kontroller, för att få en mer omfattande bild hur dina värden är i förhållande till riktvärden. Vid samtliga prover i Norrköping ges en läkarkommentar och skulle dina värden vara gravt avvikande kommer en läkare att kontakta dig.

Har du fått råd av läkare eller dietist att ändra ditt levnadsmönster kan även blodprover användas för att påvisa hur exempelvis kost och mer motion påverkar dina värden.

Frågor kring tjänsten

Hur beställer jag?

Välj och beställ vilket blodprov du vill genomföra via vårt utbud av blodprover. Gå sedan drop-in hos någon av våra samarbetspartners och ta blodprovet. Inom 2 till 6 arbetsdagar presenteras resultatet via ”Min Journal” som du når via medisera.se. Skulle dina värden vara kraftigt avvikande från riktvärden ingår även ett samtal med ansvarig läkare.

Vad är skillnaden mot att gå till en vårdcentral och ta blodprover i Norrköping?

Det största skillnaden är att du hos oss själv bestämmer vilka blodprover som ska genomföras. På vårdcentralen avgör läkare om prover ska ske och detta utifrån ditt allmänna hälsotillstånd. Därmed tas generellt blodprover först när läkaren misstänker sjukdom, allergi eller annat som blodprover kan ge svar på. Hos oss är det du själv som bestämmer om, när och vilka blodprover som ska tas i Norrköping.

Varför ska jag beställa blodprov?

Det finns flera olika orsaker till att beställa och ta ett blodprov. Många gör det för att känna sig trygga i att värdena är på normala nivåer och för att upptäcka förändrade värden tidigt. En annan orsak är om man har oro för vissa värden men inte får dessa prövade hos en vårdcentral.

Var i Norrköping tar jag blodprov?

Vi samarbetar med Cordinator Medical Service för blodprov i Norrköping. Beställ provet via medisera.se och kontrollera sedan vilka drop-in tider de har innan du går och genomför provet. Det enda du behöver ha med dig är ID-handling.

Se komplett information på provtagningsställen för blodprov i Norrköping här.