Kan toxoplasma kontrolleras via blodprov?

Ja, via blodprov är det möjligt att kontrollera om en person har eller har haft toxoplasmainfektion. Har du haft infektionen en gång är du sedan immun resten av livet. Läs mer om Toxoplasma här.

Smittar via kattens avföring

Det absolut vanligaste sättet att bli smittad är via kattens avföring. Vid exempelvis rengöring av kattlådan kan parasiten hamna på händerna och ett tag därefter hamna i munnen när personen kliar sig vid munnen eller äter med händerna. Då även andra däggdjur kan bära parasiten kan smitta även ske via otillräckligt uppvärmt kött från framförallt gris och lamm. Smitta kan inte ske mellan två människor.

Gravida

Det är framförallt gravida som bör vara extra försiktiga och speciellt kattägare. Om en gravid person blir smittad kan parasiten överföras till fostret och riskera att orsaka skador.

Någon smitta kan däremot inte ske efter födseln. Även om modern har toxoplasmainfektion kan detta inte överföras via amning eller på annat sätt till barnet.

Immunitet efter en infektion

Har du haft toxoplasmainfektion är du immun och kan därmed inte få infektionen någon fler gång under livet. Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan däremot behålla en livslång infektion (kronisk sjukdom).

Undersökning och behandling

Misstänker du toxoplasmainfektion, har feber, svullna lymfkörtlar eller andra sjukdomssymptom ska alltid barnmorska eller läkare kontaktas.

Blodprov för att testa Toxoplasma

Är du intresserad av att veta om du har haft toxoplasmainfektion finns det ett blodprov som visar om du haft infektionen eller inte. Har du symtom eller känner dig sjuk rekommenderar vi att du gör detta under överseende av en läkare. Läs mer om blodanalysen hos Karolinska Universitetssjukhuset.

Källa: 1177, Toxoplasma

Beställ toxoplasma test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.