Kan jag ta blodprov på vårdcentral utan remiss?

Via Medisera är det möjligt att beställa blodprov utan remiss som genomförs på en privat vårdcentral. Du bestämmer själv vad som ska analyseras och får svaret inom 2 – 6 arbetsdagar.

Provtagning i ca 15 städer

Medisera erbjuder provtagning i ca 15 städer runt om i Sverige. Vid bokning väljs i vilken stad, samt på vilken vårdcentral/provtagningsplats, som provet önskas utföras. Använd vår sökfunktion för att se i vilka städer som provtagning kan ske.

Remiss från läkare

Remiss från läkare behövs inte för dessa blodprover. Det är du själv som avgör vilket blodprov som önskas och därmed vilka blodmarkörer som ska analyseras. När bokning har skett via hemsidan genomförs provet på vald vårdcentral under deras drop-in öppettider.

Kontakta läkare vid sjukdomstillstånd

Är du sjuk eller har sjukdomssymtom bör läkare kontaktas. Detta för att rätt prover och andra undersökningar ska kunna genomföras. Mediseras blodprover kan däremot användas som komplement eller för att exempelvis göra en allmän hälsokontroll eller följa specifika värden över en längre tid.

Beställ blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.