Medisera stipendiet 2022

Medisera stipendiet 2022 går till Hälsomottagningen i Kalmar och Växjö

21 september 2022

Medisera stipendiet 2022 delas ut till Ulrica Lovén Wickman som är legitimerad sjuksköterska, distriktssköterska och universitetslektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Ulrica har mångårig erfarenhet av hälsopromotion i rollen som distriktssköterska. Hon är involverad i utbildningen på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor, samt har uppdrag som internationaliserings-samordnare inom EU, NordPlus, EUniWell och Afrika, ingår i internationaliserings teamet HV och är projektledare för att utveckla kursplaner och Hälsomottagningens verksamhet inom Linnéuniversitetet. Ulricas forskning handlar om egenvård, att främja hälsa hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, men även psykisk ohälsa bland unga vuxna.

Hälsomottagningen i Kalmar och Växjö

På Hälsomottagningen, där Ulrica är projektledare, utbildas sjuksköterskestudenter i hälsofrämjande samtal med syfte att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Följande parametrar undersöks; blodtryck, puls, midjemått, urinsticka, kroppsvikt, längd, BMI, fettprocent, muskelmassa, kroppsvatten, visceralt fett och basal metabolism. Det ingår även hälsofrämjande samtal och det erbjuds konditionstest, stavgång och handmassage/vårdande beröring.

Vad kommer stipendiet göra för nytta?

Mediseras stipendium kommer att användas till verksamhetsutveckling, möjliggöra studiebesök på andra enheter som bedriver Hälsomottagning samt inköp av utrustning till hälsomottagningen både i Kalmar och Växjö. Hälsomottagningarna kommer vara en del av forskningen som bedrivs på universitetet, bland medarbetare på fakulteten, men har även ett mål att kunna vara en bas i extern forskning.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.