Frisk mat Generation Pep

Frisk Mat & Generation Pep, Almedalen 2019

30 juni 2019

Medisera stöttar den ideella föreningen Frisk Mat i Almedalen 2019.

Frisk Mat arrangerar ett rundabordssamtal tillsammans med Generation Pep på temat barn/ungdomar och matvanor.

Frisk mat

Den offentligt finansierade maten kostar nära 8 miljarder per år och serveras på förskolor och skolor, sjukhus och äldreboenden. Frågan är angelägen och viktig.

Föreningen arbetar för att: “höja kvalitén på maten inom vård, skola och omsorg, för att därigenom förbättra folkhälsan. Den offentliga maten borde följa de nordiska näringsrekommendationerna, se aptitlig ut och smaka gott, oavsett var i landet man bor.”

Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation med fokus på barn och ungdomars hälsa. Samhällsutmaningen idag är att de flesta barn och unga äter för dålig mat och rör på sig för lite. Härmed ökar risken för att drabbas av sjukdom exempelvis depression, diabetes typ 2, sömnproblem och hjärt-kärlsjukdom. Generation Pep verkar för att vända denna utveckling och skapa en folkrörelse för jämlik hälsa för barn och unga. Det är kronprinsessparet som har tagit initiativ till Generation Pep där målet är att engagera samhället och skapa en folkrörelse.

Ledorden är att: “alla barn och ungdomar ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv”

 

Beställ Hälsokontroll Stor här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.