Blodprov & blodanalys – Leukocyter (LPK)

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar. Dessa blodkroppar är väsentliga för kroppens immunförsvar och går att hitta i flera olika delar i kroppen, exempelvis lymfkörtlarna, lungorna och mjälten. När man testar blodets värde av leukocyter undersöker man helt enkelt hur många vita blodkroppar det finns. Resultatet används ofta som ett generellt värde av en persons hälsa. Både höga och låga värden är indikatorer på att något kan vara fel i kroppen.

Varför behövs analysen?

Genom att kontrollera antalet vita blodkroppar i blodet kan man se om kroppen håller på att bekämpa en inflammation eller sjukdom. Det går även att se ifall något har påverkat kroppens förmåga att tillverka vita blodkroppar, vilket i sin tur innebär att kroppens immunförsvar inte fungerar optimalt. Genom att utföra denna analys kan läkarna börja undersöka vad som ligger bakom de specifika testresultaten och på så sätt komma fram till en behandling eller ett sätt att göra vidare undersökningar.

Förhöjt värde av leukocyter

Ett högt värde av leukocyter är i första hand en indikator på att kroppen bekämpar någon form av sjukdom eller inflammation. Det finns även andra saker som kan göra att blodet har fler vita blodceller än vanligt, exempelvis om du röker, är stressad eller går på läkemedel. Ju högre dina värden är, desto större sannolikhet att det handlar om en sjukdom.

Lågt värde av leukocyter

Ett lågt värde av vita blodceller är också en indikator på sjukdom. Det finns vissa åkommor som påverkar blodets förmåga att skapa nya vita blodkroppar, exempelvis HIV. Även vissa läkemedel och behandlingar kan slå ut kroppens immunförsvar och sänka ditt värde av leukocyter i blodet. Ett lågt värde kan även indikera att du har brist på viktiga ämnen i kroppen, exempelvis B12 och folsyra.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.