Om jag vill undersöka min fertilitet är det Progesteron & Östrogentest jag ska beställa?

Ja, dessa blodprover är en del i att utreda fertilitet, men kan inte ensamt ge hela svaret på denna fråga. En fertilitetsutredning är en mer omfattande utredning och genomförs vanligtvis av en gynekolog.

Faktisk ägglossning eller anovulatorisk cykel

Progesteron tillverkas i äggstockarna och styr om och när ägglossning ska ske. Om man att mäter progesteron och östrogen på den 21:a dagen i menstruationscykeln kan detta vara en pusselbit gällande eventuell infertilitet. Detta kan ge en ledtråd gällande om menscykeln genererar en faktisk ägglossning eller om cykeln är anovulatorisk (utan ägglossning).

LH och FSH

För att komplettera bedömningen analyseras oftast även LH (luteiniserande hormon) och FSH (follikelstimulerande hormon) på dag 3 i din cykel.

Rekommenderas inte om du äter/tar hormoner

Detta fungerar inte om du äter p-piller eller tar hormoner, då påverkas hypofysfunktionen och därför hela kroppens hormonella funktion.
Testa nivån av progesteron & östrogen här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.