Om jag vill undersöka min fertilitet är det Progesteron & Östrogentest jag ska beställa?

Ja, dessa blodprover är en del i att utreda fertilitet, men kan inte ensamt ge hela svaret på denna fråga. En fertilitetsutredning är en mer omfattande utredning och genomförs vanligtvis av en gynekolog.

Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Faktisk ägglossning eller anovulatorisk cykel

Progesteron tillverkas i äggstockarna och styr om och när ägglossning ska ske. Om man mäter progesteron runt den 21:a dagen i menstruationscykeln kan detta vara en pusselbit gällande eventuell infertilitet. Detta kan ge en ledtråd gällande om menscykeln genererar en faktisk ägglossning eller om cykeln är anovulatorisk (utan ägglossning). För att komplettera bedömningen analyseras oftast även LH (luteiniserande hormon) och FSH (follikelstimulerande hormon) på dag 3 i din cykel. Läs mer om Mediseras Fertilitetstest där LH och FSH ingår.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Hypofysfunktionen påverkas och därför hela kroppens hormonella funktion. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Om du har/tar preventivmedel eller läkemedel innehållande hormoner rekommenderar vi inte denna Hälsokontroll om du inte vill veta dina värden under dessa förutsättningar.

Försöker du bli gravid?

Har du försökt att bli gravid i mer än ett år utan att lyckas rekommenderar vi dig att uppsöka en läkare för en fertilitetsutredning. Blodanalysen behöver kompletteras med flera typer av undersökningar till exempel ultraljud. En blodanalys kan inte ensamt svara på frågan om du är fertil eller inte, för att få svar på denna fråga behöver problemet belysas på ett mer omfattande sätt.

Tolkning av provsvar; hormoner – fertilitet, hormonell obalans

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar gällande hormoner och frågan om fertilitet eller hormonell obalans. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer att få dina värden i relation till referensintervallet för respektive blodmarkör vid det tillfälle du tar ditt blodprov. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation gällande fertilitet eller hormonell obalans rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Beställ progesteron & östrogentest här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.