När lämnas blodprov för TSH?

Blodprov som visar nivån på TSH tas framförallt för att kontrollera att sköldkörteln har fullgod funktion. Värdet kan även tas vid behandling för att följa dess påverkan på sköldkörteln.

För att se sköldkörtelrubbning

Vid sköldkörtelrubbningar (hypotyreos eller hypertyreos) kan du uppleva dig trött, darrig, energilös, få hjärtklappningar eller gå upp/ner i vikt. Detta eftersom en av sköldkörtelns viktigaste funktioner är att reglera kroppens ämnesomsättning. Det finns även ett flertal andra symtom där de flesta är av allmän karaktär. Det innebär att många har sköldkörtelrubbning utan att de söker vård.

För att kunna diagnostisera, eller utesluta, sköldkörtelrubbning genomförs ett sköldkörteltest som analyserar TSH, fritt T3 och fritt T4.

För att se läkemedelspåverkan

Vid behandling av sjukdom i sköldkörteln tas prover regelbundet för att därmed följa hur organet påverkas av behandlingen. Detsamma gäller om behandling sker med läkemedel som påverkar sköldkörteln även om det inte specifikt är sköldkörteln som behandlas.

Beställ sköldkörteltest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.