Mer information inför din provtagning

Elektronisk remiss och legitimation

 • Du behöver inte skriva ut något papper att ta med dig, din remiss är elektronisk och kopplad till ditt personnummer. Provtagningsstället kommer att hitta den i sin dator.
 • Ta med giltig legitimation.

Stockholm3

 • Om du har beställt blodprov för Stockholm3 behöver du avvakta ytterligare bekräftelse från Medisera via mail innan du tar ditt blodprov då remissen behöver kompletteras med de svar du angav vid beställning.

Behöver jag fasta innan provtagning?

 • Flera av blodmarkörerna skall tas på fastande mage för att bli rättvisande (exempelvis zink, LDL-kolesterol, C-peptid, glukos och triglycerider). Detta innebär att du ej skall äta eller dricka under 12 timmar innan provtagning.
 • Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Även tobak bör undvikas.
 • Dagen innan du planerar att gå och lämna blodprov skall du äta normalt och undvika alkohol och fet mat. Alkohol och fet mat kan påverka levervärden.

När på dagen skall provtagning ske?

 • Flera blodprover skall tas innan kl.10 på dagen. Detta gäller exempelvis Hälsokontroll Stor, Mellan och Bas, Stora prestationstestet samt Funmeds Funktionsmedicinska Blodpanel. Detta på grund av att flera blodmarkörers nivåer (särskilt järn, ferritin, testosteron och kortisol) varierar naturligt över dygnet. Du kan bli nekad att lämna blodprov om du kommer senare på dagen.
 • Skall du ta prov för Testosteron? Män bör ta provet på morgonen (kl 7-10) efter en natt fastande på grund av dygnsvariation samt att lägre nivåer av testosteron kan ses upp till 3 timmar efter födointag. För kvinnor gäller generellt att provet kan tas när som helst på dagen och att fasta ej är nödvändigt.

Flera remisser?

 • Om du har beställt flera olika hälsokontroller hos Medisera behöver du informera sköterskan om detta så att hen inte missar att ta blodprov för samtliga remisser vid samma tillfälle. Annars finns det risk att detta ej uppmärksammas.
 • Om du har flera remisser ställda på ditt personnummer från olika vårdgivare till samma provtagningsställe är det viktigt att du uppmärksammar sköterskan på detta när du lämnar ditt blodprov. Informera om att det är vårdgivaren Medisera Health som du vill ta prover för.

Påverkar mediciner och kosttillskott provresultaten?

 • Mediciner och kosttillskott kan påverka provresultaten, exempelvis järnmedicin, levaxin och biotin.
 • Tillskott/mediciner innehållande hormoner kan påverka nivåerna i kroppen under lång tid även efter att du slutat med dem.
 • Även vitamin- och kosttillskott kan påverka dina testresultat.
 • Provtagning bör ej göras i samband med eller direkt efter behandling med antibiotika, vänta minst två veckor efter avslutad kur.
 • Även medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel, lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol) bör undvikas inför provtagning.
 • Om du äter medicin och det inte har någon betydelse ur medicinsk synvinkel vilken exakt tidpunkt på morgonen du tar den kan du avvakta med morgonmedicinen till efter det att du lämnat blod (exempelvis Levaxin). Det kan finnas specifika anvisningar för olika typer av mediciner.

Undvik kroppsaktivitet och parfym

 • Undvik kroppsaktivitet eller träning innan provtagningen. Vila 10–15 minuter på provtagningsstället innan du lämnar ditt blodprov.
 • Undvik att ta på dig parfym när du lämnar blod, av hänsyn till allergiker.

Rädd för att bli stucken med nål?

 • Är du rädd för att bli stucken med nål? Ta gärna på dig kläder som är enkla att vika upp och som inte smiter åt för hårt. Fråga om det går att få lokalbedövande salva.
 • Personalen som tar ditt blodprov är vana och gör sitt allra bästa för att din provtagning skall bli så bra som möjligt. Var tydlig med hur du vill ha det och hur personalen kan göra blodprovstagningen enklare för dig. Du kan läsa mer på 1177.se.

Öppettider under storhelger och under sommaren

 • Observera att öppettider kan vara ändrade eller provtagningsstället stängt i samband med semestertider i slutet av juni fram till i början av augusti samt i samband med storhelger som jul, påsk och midsommar. Vi hänvisar här till provtagningsställets egna information om öppettider.
Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.