Erbjuder Medisera privat blodprov i Göteborg?

Ja, vi erbjuder privat blodprov i Göteborg. Med privat menas att någon remiss inte krävs. Du väljer själv vad som ska analyseras och när provet ska genomföras.

Var i Göteborg tas proverna?

Vi samarbetar med Unilabs och SYNLAB vilket innebär att blodprover kan genomföras på Almedals Unilabs provtagning (Mölndalsvägen 30), Carlanderska Sjukhuset (Carlandersparken 1) eller på SYNLAB på Södra vägen 23.

Privat blodprov eller via hälsocentral?

Ett privat blodprov kan genomföras utan remiss. Det är därmed du själv som avgör vilket prov som ska genomföras samt när och var detta ska ske. Provtagningen och analyserna är identiska med de som sker via en vårdcentral/hälsocentral. Hela kostnaden betalas privat av personen som beställer blodprovet.

Vid kontakt med en vårdcentral/hälsocentral avgör en läkare vilka blodprover som ska genomföras och vilka värden som därmed ska mätas. Har du en sjukdom, diagnos eller symtom bör blodproverna primärt tas hos en vårdcentral/hälsocentral. Kostnaden blir då subventionerad.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.