Testosteron

Blodprov och testosteron

20 januari 2020

Det manliga hormonet testosteron produceras främst i mannens testiklar och kvinnans äggstockar. Hormonet påverkar både skelettet, muskelfunktionen och könsdrift. Då testosteron är ett manligt hormon är testosteronbrist vanligast hos män medan det hos kvinnor är vanligare med överskott på testosteron. Det är däremot samma test som genomförs där nivån mäts via blodprov. Avvikande värden kan exempelvis förklara problem att få barn (infertilitet), nedstämdhet, trötthet och påvisa ökad risk för vissa sjukdomar. Vid avvikande blodvärden krävs ytterligare undersökningar innan man kan avgöra eventuell behandling.

Brist eller överskott på testosteron

Vid brist på testosteron hos män kan det bland annat påverka fertilitet (genom mindre mängd spermier) och sexlust. Låga värden kan även resultera i trötthet, sömnlöshet, irritation och nedstämdhet. Män som har låga värden av testosteron har ofta låga värden av röda blodkroppar. Orsaken är att testosteronet påverkar produktionen av dessa blodkroppar. Möjliga orsaker till de lägre nivåerna kan bland annat vara att man behandlas med det kvinnliga könshormonet östrogen, har reumatisk sjukdom eller kronisk hjärtsjukdom.

Höga testosteron-nivåer hos kvinnor

Höga nivåer hos kvinnor kan innebära att man får ”manliga drag” så som mörkare röst och ansiktsbehåring. Det kan även resultera i oregelbunden menstruation. Orsak kan bland annat vara underaktiv hypofys, medicinering eller Addisons sjukdom. Hyperandrogenism, som är ett endokrint tillstånd av för höga värden, är ofta symtom på POCS vilket kan påverka kvinnans möjligheter att bli gravid.

Avvikande värden

Att genomföra ett blodtest innebär att man antingen kan avskriva avvikande testosteronnivåer som orsak till måendet eller hitta en orsak som därmed bör undersökas vidare. Avvikande värden behöver däremot inte nödvändigtvis påvisa sjukdom eller andra fysiska problem. Det finns alltid ett par procent av befolkningen som har värden som är utanför ”referensvärde” utan att detta har någon negativ inverkar på livskvaliteten. Vid gravt förhöjda värden bör vidare undersökning ske då detta kan vara ett symtom på cancer.

Ändrade nivåer över livscykeln

Före puberteten är nivån av testosteron låg och ökar sedan under puberteten. Hos män är högsta nivån kring 40 år varpå den sedan minskar över tid. Personer som regelbundet gör blodprover för att följa sina värden bör alltså vara medveten om att nivån ändras över livscykeln.

Åtgärder och behandling

Låga nivåer av testosteron behöver inte nödvändigtvis vara farligt. En läkare bör i detta fall se på resultatet och avgöra om behandling behöver sättas in. Ibland kan det räcka med ändrade vanor i vardagen medan det vid andra tillfällen krävs att man äter tillskott. Om inte testosteronbrist behandlas kan det på lång sikt leda till muskelförsvagning och benskörhet. Detta utöver att de symtom som är vanliga vid för låga nivåer kvarstår. Kom ihåg att ta blodprov på morgonen (före 10:00) och på fastande mage sedan 12 timmar. Dessutom ska inte träning har genomförts på morgonen. Risken är annars att felmarginaler på över 20 % uppstår.
Se Mediseras hälsokontroller för män här