Hälsokontroll Bas

Träning och ämnesomsättning

12 juli 2023

Vi vet att träning förbättrar hälsan, men det finns fler fördelar än vad många kanske tror. Utöver att utveckla fysisk kondition och styrka, visar forskning att träning tillför positiva effekter på den psykiska hälsan och kognitiva förmågan. Fysisk aktivitet påverkar även metabolismen, som berör kroppens energiförbrukning, ämnesomsättning och reglering av olika biologiska processer.

Träning och fysisk aktivitet förbättrar:

 • Kroppens muskelmassa som i sin tur stärker kroppens hälsa.
 • Din benstomme, även bindväv och brosk.
 • Syreupptagningsförmågan.
 • Ditt psykiska mående.
 • Din kognitiva förmåga, exempelvis förmågan att ta in information.
 • Hjärnans minnescentrum, det så kallade hippocampus.
 • Sömnen.
 • Kroppens förmåga att hålla sin vikt.
 • Blodsocker, blodfetter och blodtryck.
 • Insulinkänsligheten.
 • Immunförsvaret.
 • Kroppens uthållighet på äldre dar.
 • Sexlust.
 • Ork och energi.

Träning och fysisk aktivitet minskar risken för:

 • Förkylning och andra virus.
 • Depression och ångest.
 • Hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Ryggvärk.
 • Diabetes 2.
 • Benskörhet.
 • Demens.
 • Kramper.
 • Sömnproblem.
 • Stress.

Metabolism

Metabolism är en samling av kemiska processer som äger rum i kroppen. Det är den totala mängden energi som kroppen förbrukar för att utföra olika funktioner, såsom att sköta ämnesomsättning, blodcirkulation, andning, samt producera och reparera celler.

Metabolismen påverkas av olika faktorer som ålder, kön, genetik, kroppssammansättning och fysisk aktivitet. Vissa människor kan ha en snabbare metabolism och förbränna energi mer effektivt än andra.

Det är viktigt att upprätthålla en balanserad och hälsosam metabolism för att främja välbefinnande och optimal funktion i kroppen. Det kan uppnås genom att äta en balanserad kost, träna och få tillräckligt med sömn.

Vad styr metabolismen?

Metabolismen styrs av flera faktorer, inklusive hormoner samt hjärt- och kärlsystemet. Sköldkörtelhormonerna T3 och T4 spelar en viktig roll i att reglera ämnesomsättningen genom att påverka energiomsättningen och cellernas funktioner. Hjärt- och kärlsystemet består av att hjärtat och blodkärlen är ansvariga för att pumpa blodet runt i kroppen, leverera syre och näringsämnen till cellerna och avlägsna avfall. Detta bidrar till att upprätthålla en god ämnesomsättning genom att säkerställa att nödvändiga ämnen transporteras till cellerna och avfall avlägsnas effektivt.

Anabolism och katabolism – vad är det?

Metabolismen omfattar två huvudsakliga processer: katabolism och anabolism. Katabolismen innebär nedbrytning av näringsämnen, till exempel kolhydrater, fetter och proteiner, för att producera energi. Denna energi används sedan för att utföra kroppens olika aktiviteter.

Anabolismen är processen där kroppen bygger upp nya molekyler, till exempel proteiner och nukleinsyror, för att reparera och bygga nya celler och vävnader. Anabolismen kräver energi och byggstenar som erhålls genom nedbrytningen av näringsämnen under katabolismen.

Vilken funktion fyller lever och njure?

Levern och njurarna spelar viktiga roller för ämnesomsättningen. Levern är ansvarig för att metabolisera och bryta ned näringsämnen, reglera blodsockernivåer, producera galla för fettomsättning och avgifta kroppen från skadliga ämnen. Njurarna är involverade i att filtrera blodet, utsöndra avfallsprodukter och reglera vätskebalansen i kroppen genom att producera urin.

Undersök dina blodvärden

Oavsett om du tränar mycket eller lite kan det vara värdefullt att ta reda på hur dina blodvärden ser ut. I Mediseras hälsokontroll Stora Prestationstestet får du information om blodvärden relaterade till bland annat din förmåga att bygga muskelmassa, ta upp syre i blodet, funktion hos hjärta- och kärl, stressnivå och anabolism. Du får även information om din blodstatus, exempelvis järnvärde, blodfetter och blodsocker. För kvinnor ingår test av sköldkörtelhormonet T3 (fritt).

Blodanalysen IGF-1

IGF-1 står för Insulinlike Growth Factor-I och är ett av kroppens tillväxthormoner. Hur mycket IGF-1 som utsöndras i kroppen varierar och beror på hur stort näringsintag man har. Om du har ett för lågt värde av IGF-1 kan det betyda att du har näringsbrist. Om du tränar mycket och vill uppnå vissa resultat kan det vara användbart att utföra en analys av IGF-1, eftersom hormonet hjälper kroppen att bränna fett samt att bygga muskler. Du kan läsa mer om blodanalysen här.

Källor

https://www.1177.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Läs mer om Stora Prestationstestet här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.