hjärthälsa

Hälsosam livsstil som skyddar hjärtat

24 februari 2022

Hjärt- och kärlsjukdomar kan många gånger kopplas till en ohälsosam livsstil. Genom att ändra vanor, äta hälsosamt och träna kan du med större sannolikhet motverka hjärt- och kärlsjukdomar. I artikeln får du läsa om hur du kan ta hand om både kropp och hjärta.

De blå zonerna

Många läkare och forskare talar om de blå zonerna. Dessa zoner är platser i världen där andelen människor som lever i mer än 100 år är nämnvärt hög, dessutom är hjärt- och kärlsjukdomar ovanligt. Det finns fyra blå zoner i världen; Nicoyahalvön på Costa Rica, Sardinien i Italien, Ikaria i Grekland och Okinawa i Japan.

Kosthållningen i de blå zonerna skiljer sig åt, men det finns faktorer de har gemensamt:

  • De äter främst vegetarisk kost och sällan kött.
  • De äter säsongsbaserade och lokalproducerade råvaror.
  • De äter sällan sötsaker, vitt mjöl eller processad mat.
  • De äter med måtta, inget frosseri.

Medelhavskost

Medelhavskost har starkt belägg att ha en förhindrande effekt mot hjärt– och kärlsjukdom. Kosten grundar sig på den ursprungliga maten i länderna vid Medelhavet som Italien, Kroatien och Grekland. Den mat som invånarna äter mycket av är:

  • Grönsaker.
  • Bär.
  • Fullkorn.
  • Vitt kött.
  • Nötter.

Människor vid medelhavet äter generellt sett mindre rött kött och socker. De föredrar dessutom omättad olivolja framför smör.

Forskning visar att det är gynnsamt att äta medelhavskost. Högt blodtryck, höga blodfetter och typ 2-diabetes minskar i samband med kosthållningen.

Träning och hjärta

Motion stärker hjärtat genom att belastningen på kärlsystemet ökar, vilket bidrar till att blodtrycket sjunker. När du rör på kroppen reduceras blodet på det farliga fettet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att träna med måttlig intensitet minst 150 minuter i veckan. Med måttlig intensitet menas rörelse som gör dig lätt andfådd. De 150 minuterna kan utföras under vilka intervaller du vill, till exempel kan du träna under 30 minuter fem gånger i veckan eller 50 minuter tre gånger i veckan.

Forskare har bevisat att även styrketräning gör gott för hjärtat. Styrketräning gynnar bland annat kolesterolnivåerna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar styrketräning minst två gånger i veckan.

Håll en jämn viktbalans

En stabil vikt minskar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Om du har en ohälsosam livsstil påfrestas hjärtat och blodfetterna kan bli för höga. Genom att röra på kroppen regelbundet och äta en hälsosam kost, hålls vikten lättare på en balanserad nivå.

Rökning och alkohol skadar hjärtat

En av de mest tärande saker hjärtat kan utsätta för är rökning. Risken för sjukdom i hjärtats kranskärl är dubbelt så stor hos rökare jämfört med icke-rökare. Hjärtinfarkt uppstår när det bildas en blodpropp i hjärtats kranskärl.

Alkohol har en betydande negativ påverkan på hjärtat. Ibland kan man läsa om forskare och experter som konstaterat att rött vin är bra för hjärtat. Det finns fördelar med att dricka rött vin, men vin innehåller en mängd skadliga ämnen som skadar både kropp och hjärta. Det finns en inställning om att lite alkohol inte spelar någon roll, eller till och med kan vara bra. Men även mindre mängder alkohol påverkar kroppen. Hjärtsvikt och högt blodtryck är exempel på allvarliga hjärtskador som alkohol kan bidra till.

Psykiska påfrestningar kan påverka hjärtat

Forskare har sett samband mellan stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomar, varav flera som kopplas till hjärt- och kärlsjukdom. Stress kan även resultera i dåliga livsstilsvanor som rökning, ökad alkoholkonsumtion, brist på träning och ohälsosam mat. Att stressa mindre kan vara svårt. För att minska spänningar behöver du hitta saker som gör dig lugn och avkopplad i din vardag.

Hjärta och blodmarkörer

Att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, handlar många gånger om att ha goda kolesterol- och blodsockervärden. Ett sätt att få information om detta är genom blodprover. Medisera erbjuder blodprover som kan hjälpa dig förstå om du har värden som indikerar om du är i riskzon för hjärt-och kärlsjukdomar.

Källor

folkhalsomyndigheten.se

1177.se

hjartlungfonden.se

lakartidningen.se

bhf.org.uk

Beställ Mediseras hjärt & kärltestet via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.