stress och blodprov

Hur påverkar stress blodvärden?

11 juli 2019

Stress är en inbyggd skyddsmekanism som aktiveras när man på något sätt utsätts för en verklig eller upplevd fara. En helt naturlig reaktion som vid rätt tillfälle kan rädda liv. Långvarig, negativ stress kan däremot ha motsatt effekt.

Vad orsakar stress?

Vad som upplevs stressframkallande varierar från person till person. Det kan handla om allt från höga krav på arbetsplatsen till sociala påfrestningar och vardagssysslor som måste hinnas med. Påtvingad inaktivitet, känslan av förlorad kontroll, väntan och osäkerhet kan också trigga stressreaktioner. Ibland kan stress ha en positiv inverkan på prestationsförmågan, men om man börjar känna att tiden, eller man själv, inte räcker till kan stressen bli en hälsorisk.

Hur reagerar kroppen vid stress?

Kamp- eller flyktreaktionen är vanligast. Det sympatiska nervsystemet aktiverar då kroppsfunktionerna och gör att hjärtat börjar slå snabbare, blodtryck och muskelspänning ökar, blodsockernivån höjs och hormoner som adrenalin, kortisol och noradrenalin sprutas ut i blodomloppet. Men om stresspåslaget blir så pass markant att hjärnan uppfattar situationen som omöjlig att ta sig ur kan det motsatta ske – kroppen stänger ner. Vid den så kallade ”spela död”-reaktionen kopplas det parasympatiska nervsystemet in och försätter kroppsfunktionerna i ”viloläge”, vilket kan orsaka trötthet, illamående och/eller svimningskänsla.

Symtom vid stress

Långvarig stress kan ge förhöjt blodtryck, hjärtklappning, muskelvärk, spänningshuvudvärk, oro, ångest, minnes-, koncentrations- och sömnsvårigheter. Det är även vanligt med trötthet, yrsel, muskelsvaghet, magproblem, nedstämdhet och i svårare fall depression eller utmattningssyndrom. Stress kan också leda till hjärtinfarkt, fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd.

Varningssignaler: när riskerar stressen att göra mig sjuk?

Upplever du att stressen börjar påverka dig negativt är det dags att stanna upp och utvärdera din livssituation. Viktiga varningssignaler är:

 • oro och sömnproblem
 • hjärtklappning, andningsproblem och/eller spänningshuvudvärk
 • stelhet och muskelvärk
 • frekventa infektioner eller magvärk
 • lättretlighet eller gråtmildhet
 • dåligt minne och koncentrationssvårigheter
 • förlorad sexlust
 • nedstämdhet eller likgiltighet
 • undviker sociala situationer och skjuter upp enkla vardagssysslor
 • prioriterar bort umgänge, vila och fritidsaktiviteter för att hinna med
 • överkonsumerar mat, nikotin, koffein, alkohol eller medicinska preparat för att klara av vardagen

Vilka blodprover påverkas av stress?

Stress kan påverka många funktioner i kroppen och även öka halten av vissa hormoner i blodet, däribland kortisol.

Vad är kortisol?

Kortisol är ett skyddande steroidhormon som utsöndras i binjurebarken när kroppen uppfattar en situation som stressande, hotfull eller skrämmande. Det är också nödvändigt för immunförsvaret och ämnesomsättningen, samt för att reglera blodsockerhalten och hålla blodtrycket på en stadig nivå.

Vad innebär det att ha för höga nivåer av kortisol i blodet?

Under kortvarigt stresspåslag har kortisol en skyddande effekt. Men om kroppen utsätts för långvarig stress och kortisolhalten förblir hög kan det få skadliga konsekvenser, såsom förhöjt blodsocker och blodtryck, bukfetma, dämpad sköldkörtelfunktion, nedsatt immunförsvar, försämrad sårläkning, hjärt- och kärlsjukdomar. Överproduktion av kortisol kan också relateras till mentala problem, såsom lättretlighet, nedsatt kognitiv förmåga, minnesrubbningar och depression.

Vad innebär det att ha för låga nivåer av kortisol i blodet?

Sänkt kortisolnivå kan orsaka trötthet, fysisk svaghet, låg sköldkörtelfunktion, viktminskning, pigmentfläckar, lågt blodtryck, obalanserat blodsocker, hjärntrötthet, yrsel, svimning, sömnstörningar, magproblem, försämrat immunförsvar, illamående, mag-, muskel- och ledvärk, saltsug och försämrad sexlust. Låg kortisolnivå kan även tyda på att binjurebarken skadats och inte längre kan producera kortisol och aldosteron. Tillståndet kan bli livshotande om man inte behandlas med ersättningshormoner.

Hur kan man förebygga stress?

Återhämtning i lagom proportion till arbete är avgörande för att förebygga stress. Socialt stöd är också en betydelsefull faktor för stresshantering, liksom motion och god kosthållning. Rutiner ger förutsägbarhet i vardagen och skapar lugn. Mindfulness och KBT-terapi är effektiva hanteringsmetoder, eventuellt tillsammans med medicinering.

Källor

www.netdoktor.se

www.1177.se om hormonsystemet

www.1177.se om stress

www.1177.se om addisons sjukdom

www.netdoktor.se om stress och kortisol

www.netdoktorpro.se om stressyndrom

Beställ kortisoltest via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.