Specifika Blodprov

Medisera erbjuder många specifika blodprov för att du skall kunna välja att enbart undersöka t.ex. binjuren, levern eller dina kortisolnivåer.

Livsstilsförändring genom hälsokontroll

Många av de sjukdomstillstånd som vi kallar för livsstilssjukdomar är relaterade till ett över tid försämrat tillstånd på grund av okunskap om sin egen hälsa och status. Vi hoppas att du genom att göra en hälsokontroll via blodprov får tillräckligt med underlag och kunskap för att kunna göra en livsstilsförändring om det är vad som krävs. Att göra ett hälsotest är en investering i din framtid och ditt välmående.

Många olika blodprov

Medisera erbjuder många specifika blodprov såsom glutentest för att undersöka celiaki, ett hjärt och kärltest för att undersöka blodsocker, blodfetter och blodstatus, ett enskilt blodstatus och b-cellertest, ett testosterontest, ett test för binjurefunktionen, ett kortisoltest för stressnivå, ett alkoholkonsumtionstest, ett levertest och ett njurtest samt ett test för IGF-1 & C-Peptid.