Specifika Blodprov

Medisera erbjuder många specifika blodprov för att du skall kunna välja att enbart undersöka t.ex. binjuren, levern eller dina kortisolnivåer.

Specifika blodprov och hälsokontroller

Många av de sjukdomstillstånd som vi kallar för livsstilssjukdomar är relaterade till ett över tid försämrat tillstånd på grund av okunskap om sin hälsa och status.

Vi hoppas att du genom att göra en hälsokontroll via blodprov får tillräckligt med underlag och kunskap för att kunna göra en livsstilsförändring om det är vad som krävs. Att göra en hälsokontroll är en investering i framtiden och ditt välmående.

Många olika blodprov

Medisera erbjuder många specifika blodprov såsom glutentest för att undersöka celiaki, hjärt och kärltest för att undersöka blodsocker, blodfetter och blodstatus, ett enskilt blodstatus och b-cellertest, ett testosterontest, ett test för binjurefunktionen, ett kortisoltest för stressnivå, ett alkoholkonsumtionstest, ett levertest och ett njurtest samt ett test för IGF-1 & C-Peptid.