Varför tas blodprov på leukocyter?

Leukocyter (vita blodkroppar) har en viktig funktion i kroppens immunförsvar. Blodprov tas både för att upptäcka om kroppen har en infektion eller sjukdom samt för att följa upp eventuella behandlingar.

Kroppen bekämpar sjukdom eller infektion

I det fall blodprovet visar höga värden av leukocyter kan det tyda på att kroppen för tillfället bekämpar en inflammation eller sjukdom. Värdet kan inte användas för att se var i kroppen denna inflammation/sjukdom finns men är ett steg mot att läkaren ska kunna sätta en diagnos.

Även för låga värden kan vara tecken på sjukdom som påverkar kroppens möjlighet att producera leukocyter, det vanligaste är dock att en ökad mängd leukocyter produceras vid sjukdom.

Förklara ett försämrat immunförsvar

Då leukocyter påverkar kroppens immunförsvar kan låga värden förklara ett försämrat immunförsvar. I detta fall bör ytterligare undersökning ske för att hitta förklaringen till de lägre nivåerna.

Utöver dessa tillfällen finns även andra faktorer som kan ligga bakom avvikande värden. Ett högt värde kan exempelvis bero på stress, rökning eller vara ett resultat av vissa läkemedel.

Övervaka behandling av sjukdom

Prover på leukocyter tas även vid behandling av flera blodsjukdomar samt i det fall som sjukdomen, eller läkemedlet, förväntas kunna påverka mängden av leukocyter. Genom att regelbundet ta prover kan behandlingen följas upp.

Best'll blodprov för Leukocyter

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.