Apo B eller Apolipoprotein B, vad är det?

I ditt blod finns det flera blodfetter som transporteras till olika delar i kroppen. Dessa delas upp i triglycerider och kolesterol. Kolesterolet färdas i proteinpaket som kallas för lipoproteiner. Det finns flera typer av dessa små paket, vanligtvis delas de upp i LDL och HDL vilket står för Low-density lipoprotein och High-density lipoprotein. LDL brukar generellt kallas för det dåliga kolesterolet eftersom det kan fastna i blodkärlen och göra att väggarna blir stela och oflexibla, vilket i sin tur leder till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. När LDL är mindre och många till antalet fastnar de oftare i blodkärlens väggar. När LDL är större minskar risken att de fastnar. Apolipoprotein B är ett protein som bland annat är en viktig komponent av “dåligt” LDL kolesterol.

Läs om Mediseras hjärt och kärltest där Apo B inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Apo B ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av Apo B?

Vid vanliga kolesteroltest undersöker man ofta bara hur mycket HDL, LDL och totalkolesterol som finns i blodet. Genom att utföra ett Apo B-test kan du se ifall det LDL du har i blodet är av den sämre sorten. Det används även för att komma fram till bakomliggande orsaker till höjda värden av blodfett. När man undersöker apolipoprotein B gör man det i samband med apolipoprotein A, vilket är en komponent av HDL (det bra kolesterolet) för att få fram kvoten dem emellan.

Förhöjt värde av Apo B

Det finns ett väl dokumenterat samband mellan en hög Apo-kvot och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Personer med hög Apo-kvot kan få bättre värden genom att göra ändringar i sin livsstil och/eller genom att ta vissa mediciner.

Lågt värde av Apo B

Ett väldigt lågt värde av apolipoprotein B är inte nödvändigtvis något dåligt. Många personer som äter en hälsosam kost och har en hälsosam livsstil har en mycket låg Apo-kvot. Den låga kvoten kan i vissa fall bero på sjukdomar som exempelvis malabsorption eller en genetiskt medfödd sjukdom.

Beställ Hälsokontroll Stor där Apo B ingår

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.