Apo B eller Apolipoprotein B, vad är det?

I ditt blod finns det flera blodfetter som transporteras till olika delar i kroppen. Dessa delas upp i triglycerider och kolesterol. Kolesterolet färdas i proteinpaket som kallas för lipoproteiner. Det finns flera typer av dessa små paket, vanligtvis delas de upp i LDL och HDL vilket står för Low-density lipoprotein och High-density lipoprotein. LDL brukar generellt kallas för det dåliga kolesterolet eftersom det kan fastna i blodkärlen och göra att väggarna blir stela och oflexibla, vilket i sin tur leder till en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. När LDL är mindre och många till antalet fastnar de oftare i blodkärlens väggar. När LDL är större minskar risken att de fastnar. Apolipoprotein B är ett protein som bland annat är en viktig komponent av “dåligt” LDL kolesterol.

Läs om Mediseras hjärt och kärltest där Apo B inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Apo B ingår även i Mediseras stora hälsokontroll.

Varför behövs analysen av Apo B?

Vid vanliga kolesteroltest undersöker man ofta bara hur mycket HDL, LDL och totalkolesterol som finns i blodet. Genom att utföra ett Apo B-test kan du se ifall det LDL du har i blodet är av den sämre sorten. Det används även för att komma fram till bakomliggande orsaker till höjda värden av blodfett. När man undersöker apolipoprotein B gör man det i samband med apolipoprotein A, vilket är en komponent av HDL (det bra kolesterolet) för att få fram kvoten dem emellan.

Förhöjt värde av Apo B

Det finns ett väl dokumenterat samband mellan en hög Apo-kvot och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Personer med hög Apo-kvot kan få bättre värden genom att göra ändringar i sin livsstil och/eller genom att ta vissa mediciner.

Lågt värde av Apo B

Ett väldigt lågt värde av apolipoprotein B är inte nödvändigtvis något dåligt. Många personer som äter en hälsosam kost och har en hälsosam livsstil har en mycket låg Apo-kvot. Den låga kvoten kan i vissa fall bero på sjukdomar som exempelvis malabsorption eller en genetiskt medfödd sjukdom.

Beställ Hälsokontroll Stor där Apo B ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.