Vilka alkoholtest via blodprov finns det?

Det finns två alkoholtester som kan utföras via blodprov, CDT och PEth. Bägge dessa prover visar enbart avvikande värden vid konsumtion över en längre period. Vid enstaka berusningstillfällen kommer de inte att påvisa förhöjda värden. Medisera erbjuder test av PEth. Läs om Mediseras PEth test.

PEth – Förhöjda värden vid regelbunden konsumtion

PEth är en alkoholmarkör som kan mätas via blodprov. Då PEth bildas i kroppen enbart vid förtäring av etanol kan ett högt värde påvisa en hög konsumtion. Detta är ett prov som Socialstyrelsen lyfter fram som tillförlitlig då provet kan ”påvisa eller avfärda kronisk överkonsumtion av alkohol”

Halveringstiden i blodet är fyra dygn varför prover vid olika tillfällen kan ge olika svar, beroende på hur nära inpå drickandet som provet tas.

Samtidigt skapas inget förhöjt värde av PEth av en enstaka berusning. Det krävs en regelbunden, ofta minst en veckas, konsumtion för att värdet ska öka. Upp till 0,30 μmol/L beräknas som måttlig konsumtion och därutöver klassas det som överkonsumtion.

CDT – Vid mycket hög konsumtion

CDT värdet tas fram genom att analys sker av de olika formerna som finns av glykoproteinet transferin. Hos en person med långvarig och hög konsumtion av alkohol kommer fördelningen ändras varpå det kan påvisas via blodprov.

Provet visar värden i förhållande till referensvärdet. För att nå över referensvärdet krävs en mycket hög alkoholkonsumtion. En person kan alltså ha svårigheter med alkoholen utan att ett CDT-prov har värden utanför referensvärdet. Det krävs ungefär en hel flaska vin varje dag under en längre period för att CDT nivåer ska uppnås.

Det krävs därmed en tredubbelt stor konsumtion mot vad Folkhälsomyndigheten säger är ”Riskbruk” för att CDT-värden ska vara utanför referensvärden.

Beställ PEth test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.