Ta blodprov i Uppsala

Vi erbjuder blodprov i Uppsala genom ett samarbete med SYNLAB Medilab. Proverna beställs via vår webbplats och genomförs hos Medilab varpå analyssvaren presenteras tillsammans med läkarkommentar via ”Min Journal” på Medisera.se. Ett enkelt och snabbt sätt att kontrollera sina blodvärden.

En årlig stor hälsokontroll, ett allergitest eller ett blodprov som påvisar leverfunktion? Via Medisera.se kan du beställa blodprover för att få mer information om din hälsa och ditt mående. Analyserna kan bland annat indikera reumatism, järnbrist, prostataproblem och vitamin eller mineralbrist.

Boka blodprover utan remiss

Den största fördelen med våra blodprover är att du själv väljer vilka prover som ska utföras och när de skall tas. Du behöver alltså aldrig remiss från en vårdcentral eller läkare. Många väljer årliga kontroller för att få kontroll på sina värden över tid medan andra gör enstaka tester vid behov. Valfriheten är vad som skiljer oss mot att gå till en vårdcentral.

Beställ vilket blodprov du vill – utan remiss från läkare

Vårdcentralernas uppgift är primärt att hjälpa personer som är sjuka eller på annat sätt behöver vård. De analyser som vi utför sker på exakt samma sätt som de som utförs via vårdcentralerna. Skillnaden är att du, hos oss, själv väljer om och när de ska utföras. Beställ vilket blodprov du vill, utan remiss från läkare.

Frågor & Svar

Kan jag ta blodprover vid sjukdom?

Om du är sjuk, eller misstänker sjukdom, och vill göra blodprov för att få provsvar kring denna sjukdom bör du kontakta en vårdcentral. I detta fall bör en läkare göra en bedömning av hela sjukdomstillståndet.

Blodprov som tas via Medisera sker främst proaktivt. Upptäcks värden som är avvikande kan sedan sjukvården kontaktas för eventuell hjälp.

Vilka tider kan provtagning ske?

Provtagning sker på drop-in tider hos SYNLAB Medilab – Se öppettider här. Provtagning kan aldrig ske efter klockan 12:00 på fredagar eller på helger.

Vad krävs för att få ta blodprov?

Gränsen för att ta blodprov är 18 år. Du behöver också vara svensk medborgare.

Var kan jag ta blodprov i Uppsala?

Vi samarbetar med SYNLAB Medilab för blodprover i Uppsala. Det är därmed dit du går för att genomföra det prov som du bokat via medisera.se. Kom ihåg att ta med ID-handling. All information kring provtagningen får de däremot digitalt direkt från oss varför du inte behöver ta med remiss.

Se komplett information på provtagningsställen för blodprov i Uppsala här.