Inom vilket PSA-total intervall räknas PSA kvoten ut?

Det går inte att ge ett svar på inom vilket intervall PSA värdet skall ligga för att kvoten skall räknas ut.

Måttliga PSA-förhöjningar

Det generella svaret lyder att PSA-kvoten endast beräknas vid måttliga PSA-förhöjningar, dvs. om ditt PSA (total) hamnar inom ett visst intervall. Om du inte har fått någon kvot beräknad innebär detta att ditt PSA-värde total ligger utanför intervallet och att det antingen är lågt eller högt och då tillför inte kvotberäkningen något ytterligare kliniskt värde. Kvotberäkning utförs exempelvis ej vid PSA (total) <1,0 µg/L.

Olika intervall

Intervallet där kvoten räknas ut är olika över landet och olika vårdgivare samt mellan laboratorier. Här kommer två olika exempel: S-PSA fritt/tot kvot beräknas då S-PSA ligger inom intervallet 2,0-20
µg/L. Alternativt inom intervallet 3 – 10 µg/L.

Beställ PSA prov via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.