Företagshälsovård i Nynäshamn

Mediseras hälsokontroll via blodprov är ett utmärkt sätt för företag att visa extra omsorg om medarbetarna samtidigt som det gör er mer attraktiva som arbetsgivare. För att få hälsosamma och produktiva medarbetare och att ge personalen möjlighet att förbättra sitt mående. Aktiva insatser leder med stor sannolikhet till minskad sjukfrånvaro och ökad effektivitet. Välkomna att beställa Mediseras hälsokontroll i Nynäshamn.

Hälsokontrollens fördelar

Det finns en mängd fördelar med att erbjuda personalen i Nynäshamn en hälsokontroll. Hälsokontroll via blodprov är ett prisvärt alternativ jämfört med andra typer av hälsoundersökningar. Alla företag som beställer hälsokontroller via Medisera får tillgång till en rabattkod som medarbetarna kan använda. Det går bra att betala via faktura. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Medarbetaren upplever en hög grad av flexibilitet eftersom personen själv enkelt och smidigt beställer online. De behöver inte uppsöka en vårdcentral eller vänta på remiss utan kan undersöka hälsan i förebyggande syfte. All kontakt sker sedan via ‘Min journal’ där alla provsvar presenteras online. Naturligtvis är det endast varje enskild individ som har tillgång till informationen. Resultaten är enkla att överblicka och redovisas tydligt eftersom de sätts i relation till olika referensvärden. Vid gravt avvikande resultat blir man uppringd av en läkare som förklarar dem mer ingående.

Framför allt ger hälsokontrollen alla på företaget i Nynäshamn en möjlighet att vara proaktiva och skapa sig en tydlig överblick över sin hälsa. Genom att upptäcka avvikelser i tid kan de förebygga att sjukdomar utvecklas. Hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, diabetes och hormonell obalans är ofta kopplade till en mängd livsstilsfaktorer som är vanligt förekommande i västvärlden. Varje medarbetare kan därför använda resultaten från provsvaren till att göra förändringar gällande exempel kost och motion.

En omfattande hälsokontroll

Möjligheten finns att beställa både Hälsokontroll Stor, Mellan och Bas i Nynäshamn med vilka de allra vanligaste hälsomarkörerna analyseras. Mellan 20-35 analyser görs beroende på vald hälsokontroll. Det finns även mer omfattande blodprovspaket till exempel Funmeds Blodpanel innehållande 46 blodanalyser. Gemensamt för dessa test är att de mäter blodstatus, blodsocker, mineralhalt, njurfunktion och tecken på inflammation. Testen kan också väljas utefter ålder och kön. Exempelvis finns det speciella prov för seniorer, samt tester för prostata och klimakteriet. Med andra ord kan medarbetarna göra en grundlig och heltäckande hälsokontroll eller endast rikta in sig på några få, specifika markörer.

Smidigt att ta blodprov i Nynäshamn

När medarbetaren beställt sin hälsokontroll kan denne bege sig till kliniken i Nynäshamn för blodprovstagning. Man behöver inte boka tid, det är drop-in under öppettiderna. Beroende på vilken hälsokontroll du valt kan det finnas specifika anvisningar att tänka på innan man tar sitt blodprov. Vid beställningen får man ett bekräftelsemejl med information om detta. Vid ankomst på provtagningsstället behöver man sitta ner ungefär en kvart innan provet tas. De kommer också behöva legitimera dig. I Nynäshamn ligger provtagnings stället på Idunvägen 1 och det är Karolinskas klinik.

Välkommen att använda Medisera som en viktig del i ert förebyggande arbete på arbetsplatsen! Hör av er för offert.