Företagshälsovård; hälsokontroll för företag

Att använda Mediseras hälsokontroller via blodprov som företagshälsovård är ett effektivt sätt för er som arbetsgivare att visa att ni bryr er om personalen samt ett bra sätt att stärka ert varumärke på.

Det finns många anledningar till att företag idag väljer företagshälsovård genom att erbjuda hälsokontroll via blodprov till medarbetare. Några av dessa är:

 • Kostnadseffektivitet då blodprovet och läkarkommentaren kostar en bråkdel av kostnaden för traditionella hälsoundersökningar
 • Tidseffektivitet då medarbetaren själv administrerar beställning online genom en företagsspecifik rabattkod som Medisera tillhandahåller, själv går och tar blodprov samt tar del av provsvar och läkarkommentar online via Min Journal med Bank-ID inlogg
 • Förebyggande då syftet med blodprovet är att få en bild av hur individens olika blodmarkörer står sig mot referensvärden, t.ex. hur blodfetter och blocksockernivå utvecklas innan problem uppstår
 • Mätbart då samtliga blodmarkörers data redovisas mot referensvärden i Min Journal
 • Flexibelt då blodprovet tas drop-in när det passar, de flesta prover skall dock tas på morgonen och med fördel innan arbetstid

Mediseras hälsokontroll för företag kan fungera som en del av er företagshälsovård och ge dina medarbetare översikt över sina blodvärden. Baserat på denna information och medföljande läkarkommentar kan de därefter själva välja att göra välinformerade livsstilsförändringar om så krävs. Om provsvaret är gravt avvikande ringer ansvarig läkare upp medarbetaren.

Vi erbjuder större och mindre hälsokontroller via blodprov till företag baserat på hur många blodmarkörer ni vill skall ingå. Kontakta oss för mer information på 0722-150 261 eller info@medisera.se.

Var vi finns

Medisera erbjuder företagshälsa via blodprov och blodtryck i följande städer:

Fördelar med företagshälsovård via blodprov

Friska medarbetare som har möjlighet att göra sitt bästa på jobbet är utan tvivel en fördel för dig som är arbetsgivare. Det är även ditt ansvar att erbjuda dem en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Här kommer företagshälsovård via blodprov in i bilden.

Genom att ta en aktiv approach för att främja ett hälsosamt, säkert och långsiktigt arbetsliv blir du en effektiv och attraktiv arbetsgivare. Det kan bidra till att nyckelpersoner stannar hos er längre och ge er större möjligheter att attrahera nya talanger. Företagshälsa kan se olika ut beroende på bransch, företag och yrke. Ett steg på vägen för vissa bolag är regelbundna hälsokontroller via blodprov.

Hälsokontroll för företag via blodprov med Medisera

Mediseras hälsokontroller är ett snabbt och enkelt sätt att ge dina medarbetare möjlighet till nya insikter om deras mående. Självklart är det enbart den enskilda individen som kan se sina egna provsvar. Tack vare våra samarbeten med etablerade laboratorier som Karolinska, Unilabs och SYNLAB är det enkelt att ta sig till ett provtagningsställe.

Vi ber dig som är intresserad av att använda Mediseras hälsokontroller som en del av er företagshälsovård att kontakta oss få offert. När beställningen är gjord går det till så här:

 • Efter beställning får ni en företagsspecifik rabattkod som medarbetaren använder vid beställning i kassan. Rabatten blir 100% för medarbetaren.
 • Medarbetaren bestämmer i samband med beställning vilket provtagningsställe som fungerar bäst.
 • Blodprovet kan tas direkt efter beställning och blodprovstagningen sker med hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
 • Två till sex dagar efter blodprovet får medarbetaren ett läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” som hen loggar in på via Bank-ID. Snabbt, enkelt & patientsäkert.
 • Analysen konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden.
 • Legitimerad läkare kommenterar provsvaren och ringer upp om de är gravt avvikande.
 • Medarbetaren behöver inte skapa ett konto hos oss.

Välkommen att kontakta oss för mer information om hälsokontroller för ert företag!