Ge Blod - Medisera Hälsokontroll

Internationella blodgivardagen 2018

14 juni 2018

WHO, World Health Organization (inom FN:s system av organisationer) har instiftat Internationella blodgivardagen (World Blood Donor Day) som infaller varje år den 14 juni. Årets värld land är Grekland genom Hellenic National Blood Centre och firandet tar plats i Aten. Syftet med denna dag är att uppmärksamma behovet av ideella, bloddonationer, det vill säga att vanliga människor blir varse hur viktigt det är att ge blod och att de allra flesta kan bidra. Behovet av blod är stort hos patienter som behöver dem vid exempelvis operationer, förlossningar och olyckor. Man vill även tacka alla frivilliga bloddonatorer världen över som ställer upp obetalda för att rädda liv.

Transfusion av blod och medicinska produkter baserade på blod räddar miljoner människor varje år och kan hjälpa människor med livslånga sjukdomar att få ett drägligare liv. För att ett land skall kunna upprätthålla ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem är tillgången till blod en avgörande faktor. Det behöver vara säkert, riskfritt och enkelt för människor att både donera och ta emot blod inom sjukvården. Detta brister på många ställen runt om i världen idag.

Kort om blod

Som vuxen har du mellan fyra och sex liter blod beroende på hur stor din kropp är. Blodet fyller många funktioner exempelvis att; transportera syre och koldioxid från och till lungorna, förse kroppens celler med näring via artärerna, rensa ut slaggprodukter via venerna och försvara kroppen mot infektioner. Blodet består av röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter), blodplättar (trombocyter) och plasma. Det finns 346 olika blodgrupper och de två viktigaste blodgruppssystemen kallas ABO och Rh. ABO delas in i A, B, AB och O, där O står för ”Ohne” som på tyska betyder ”utan”, detta används i de flesta länder, och benämns i Sverige även 0 (noll). Förenklat bestämmer Rh systemet om blodet är positivt eller negativt. Blodgrupperna fördelar sig olika i en population där vissa grupper är mer ovanliga än andra. I Sverige är A+ den vanligaste blodgruppen.

Varför skall jag donera blod?

Blod är en färskvara som kan lagras som längst i sex veckor, efter detta behöver det kasseras. Man kan inte tillverka artificiellt blod utan den enda källan är att vanliga människor donerar blod.

Vem kan ge blod?

Du behöver vara mellan 18 och 60 år gammal, vara frisk och väga över 50 kilogram och inte vara gravid. Kvinnor får ge blod högst tre gånger per år och för män gäller max fyra gånger per år. Det finns vissa begränsningar gällande vem som får ge blod gällande exempelvis riskgrupper för blodsmitta och om du varit utomlands. Man kontrollerar ditt Hb, det vill säga ditt blodvärde, för att se att det ligger tillräckligt högt innan du får donera. Hb står för hemoglobin i blodet och är du kvinna behöver det vara minst 125 gram per liter och motsvarande för en man är 135 gram per liter.

Vad är hemoglobin?

Hemoglobin ger blodet dess röda färg och är ett järnhaltigt protein. Har du brist på hemoglobin har du lågt blodvärde eller så kallad blodbrist. Hemoglobin hjälper kroppen att göra sig av med koldioxid och behövs för att syre från lungorna skall kunna transporteras ut i kroppen. Kroppen behöver järn, vitamin B12 och folsyra för att kunna bilda hemoglobin i de röda blodkropparna som även kallas erytrocyter (förkortat EPK).

Hur går det till att donera blod?

Besöket tar cirka 30 minuter. Du får fylla i ett frågeformulär om din hälsa och visa legitimation. Du lägger dig sedan på en brits och sjuksköterskan eller en biomedicinsk analytiker för in en nål i armvecket som är kopplad till en slang och en påse som samlar upp blodet. Du lämnar ungefär 4,5 deciliter blod under 10 minuter. Sedan kontrolleras blodet så att det inte är smittat med exempelvis hepatit eller hiv. Proceduren går smärtfritt för de flesta, man kan känna sig yr efteråt. Det är bra att inte stressa iväg direkt utan ta det lugnt en stund, äta och dricka någonting. Ta det lugnt rent fysiskt minst 24 timmar efter att du donerat blod. Blodet återbildas på några veckor och då går det åt extra mycket järn, ät därför järntabletterna som du får med dig från mottagningen.

Var kan jag ge blod?

Vill du veta var du kan lämna blod gå in på Blodcentralernas hemsida angiven i källhänvisningarna nedan via länken ”Var kan jag ge blod?”.

Läs mer om Mediseras stora hälsokontroll som innehåller 35 blodmarkörer.

Källor

WHO

1177, Blodgivning

Blodgrupp, Wikipedia

Blodcentralerna i Sverige

Var kan jag ge blod?

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.