Vad visar B SR blodprov?

Remissordet för SR (sänkningsreaktionen) är B-SR. Vanligtvis benämns däremot detta enbart som sänkan eller SR-prov. Blodprovet visar om det finns infektion eller inflammation i kroppen.

Inflammation påverkar de röda blodkropparna

Vid en inflammation i kroppen ökar förekomsten av specifika proteiner i blodet. Dessa påverkar blodets förmåga att klumpa ihop sig vilket därmed resulterar i att de röda blodkropparna faller snabbare.

För att upptäcka om det finns en inflammation eller infektion i kroppen kan sänkan testas (SR prov). Ett prov som ofta kompletteras med C-reaktivt protein (CRP). Det som mäts med ett SR-prov är hur snabbt de röda blodkropparna sjunker under 60 minuter.

Även andra orsaker

Att mäta sänkan innebär att indikation på inflammation eller infektion kan ges. Däremot anger mätningen egentligen enbart att det finns ökad mängd protein i blodet vilket även kan ha andra orsaker. Sänkan kan påtala inflammation men det måste inte vara orsaken. Dessutom påvisar inte sänkan var i kroppen inflammationen är.

Testas oftast tillsammans med CRP-prov

Det är mycket vanligt att CR-prov och CRP-prov genomförs samtidigt för att tydligare kunna se om kroppen har en infektion. CRP-prov kallas ibland för ”snabbsänka” då även detta prov mäter proteinhalten i blodet. Högt resultat i CRP-provet innebär en kraftigare inflammation. Läs om och beställ Mediseras CRP test via blodprov här.

Beställ CRP test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.