Vad visar albumin i blodprov?

Ett blodprov där nivån av albumin mäts kan indikera att skada eller sjukdom finns i levern eller njuren. Provet behöver kompletteras med ytterligare prover för att en helhetsbild ska kunna ges.

Albuminets funktion i kroppen

Proteinet albumin har bland annat funktionen att hjälpa kroppen att ta upp näringsämnen från mat och dryck. Dessutom hindrar det vatten, som finns i blodet, att spridas ut till vävnader. En ytterligare funktion är att proteinet transporterar både fetter och hormoner.

Högt eller lågt värde

Visar blodprovet ett högt värde innebär det oftast uttorkning. Det förekommer exempelvis efter längre magsjuka och vid vissa sjukdomar. Primärt är då målet att återställa vätskebalansen.

Visar blodprovet lågt värde kan det innebära att vatten kan ha lämnat blodkärlen och nått ut till vävnaderna i kroppen vilket kan skapa vattenbölder. Dessutom kan för lite vatten i blodet resultera i ytterligare besvär. Bakomliggande orsak kan bland annat vara njursjukdom, undernäring och leversjukdom. En läkare kan avgöra om albumin via läkemedel behövs för att återställa balansen.

Mätning av albumin via blodprov

Blodprov för att se albuminvärdet sker främst vid misstanke om skada på eller sjukdom i levern eller njuren. Vid problem med levern kan produktionen minska och vid problem med njurarna kan urinen föra med sig en större mängd än normalt av albumin.

Via Medisera kan nivån av albumin mätas via Njurtestet samt de bredare testerna Hälsokontroll Mellan samt Hälsokontroll Stor.

Beställ njurtest via blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.