Vad gäller inför blodprov: Vitamin- och Mineral test?

Enligt anvisningarna skall du ta detta blodprov innan kl. 10 på morgonen på grund av dygnsvariation av exempelvis järn.

Du behöver inte fasta.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.