Vad är kostnaden för att ta blodprov privat?

När blodprov beställs via Medisera sker proverna på en privat vårdcentral eller provtagningsställe. Kostnaden för blodprovet beror främst på hur många analyser som ska ske, de billigaste kostar drygt 300 kr.

Ett ämne, ett organ eller tematisk test

Hos Medisera kan blodprov som analyserar enbart något specifikt ämne beställas, exempelvis D-vitamin, järn eller transglutaminas lgA (glutentest).

För att få en bredare bild av måendet sker däremot oftast ett flertal analyser via tematiska blodprov. Det kan exempelvis vara hjärt- och kärltest, levertest eller vegan- och vegetariantest. Dessa test är sammansatta för att skapa en tydlig bild av funktionen i ett organ eller för att upptäcka avvikande värden som kan påvisa risk för vissa sjukdomar.

Bland Mediseras bredaste analyser återfinns Hälsokontroll Stor som omfattar 35 analyser.

Beställ blodprov här!

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.