Vad är det för CRP som ingår i era hälsokontroller?

Snabbsänkan eller CRP-prov är ett blodprov som mäter koncentrationen av C-reaktivt protein (CRP) som stiger vid inflammation.

CRP och CRP högkänslig

Det finns två varianter, CRP och CRP, högkänsligt där högkänslig mäter lägre nivåer.

Vilket CRP ingår i era hälsokontroller?

Medisera har ett CRP test. CRP högkänsligt ingår t.ex. i Metabol testet.

Beställ CRP test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.