Vad är det för CRP som ingår i era hälsokontroller?

Vad är CRP?

Snabbsänkan eller CRP-prov är ett blodprov som mäter koncentrationen av C-reaktivt protein (CRP) som stiger vid inflammation.

Vilket CRP ingår i era hälsokontroller?

Är det ett sådant som inte kan visa CRP<4 mg/l eller är det ett s.k. hsCRP som kan visa nivåer ned till omkring 1 mg/l?

Klicka här för att läsa om den CRP som ingår i våra hälsokontroller: CRP

Denna markör, CRP (högkänsligt), ingår ej i våra hälsokontroller: CRP, högkänsligt

Beställ CRP test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.