Blodprov & blodanalys – B-lymfocyter

Lymfocyter är en typ av leukocyter, det vill säga vita blodkroppar. En stor del av kroppens vita blodkroppar består av just lymfocyter, mellan 25 till 33 %. Det finns olika typer av lymfocyter men oftast delas de in i T-celler och B-celler. De tillverkas alla i benmärgen men har fått mogna på olika platser. T-celler har mognat i thymus (brässen) och B-celler i benmärgen. När de har mognat börjar de migrera till kroppens lymforgan, exempelvis mjälten och lymfkörtlar.

Läs om Mediseras blodstatus och b-cellertest där test b-lymfocyter inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Varför behövs analysen?

Oftast kontrollerar man B-lymfocyter när man gör en differentiering av vita blodkroppar i blodet. Detta gör man oftast efter att ha undersökt ifall det finns en obalans i kroppens totala antal vita blodkroppar.

Förhöjt värde av B-lymfocyter

Om man har ett högt värde av B-lymfocyter kan det bero på leukemi (blodcancer) men oftast beror det på en infektion eller liknande. Kronisk lymfatisk leukemi är en av de vanligaste typerna av leukemi hos vuxna personer. Det är dubbelt så vanligt hos män jämfört med kvinnor och vanligast hos personer över 50 år. Kronisk lymfatisk leukemi är godartad och ibland behövs ingen behandling alls.

Lågt värde av B-lymfocyter

Även ett lågt värde kan bero på att B-lymfocyterna angriper en virusinfektion eller liknande i kroppen. B-lymfocyter kan nämligen omvandlas till plasmaceller. Det kan även bero på ett försvagat immunförsvar. Eftersom lymfocyterna tillverkas i benmärgen kan en rubbning i benmärgen påverka kroppens produktion av vita blodkroppar. Det kan även bero på blodbrist eller brist på vissa vitaminer/mineraler som gör att kroppen inte kan producera vita blodkroppar som vanligt. Vissa läkemedel kan också ligga bakom en sänkning av värdet. En sänkning kan vara tillfällig eller långvarig, vilket innebär att man oftast kollar upp värdet igen efter en viss tid.

Beställ blodstatus-test via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.