Påverkar antihistamin allergiblodprov?

Fråga: Om man tar medicin (antihistamin, till exempel som tablett, nässprej eller ögondroppar) ska man undvika att ta det inför ett allergiblodprov eller kan man få resultat ändå? Skall blodprovet tas när man är symptomfri och inte medicinerar?

Svar: Medicinering med antihistamin påverkar sannolikt minimalt ett blodprov som avser mäta IgE-antikroppar. För att vara säker på att antihistaminet inte påverkar behöver man upphöra med antihistaminet ett tag innan, men detta är ingenting som kan rekommenderas rent medicinskt. Att avbryta en behandling kan få andra oönskade konsekvenser och bör överses av behandlande läkare.

Se Mediseras allergitest här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.