När undersöka PSA från prostatan via blodprov?

PSA-värdet i blodet ökar vid ett flertal olika sjukdomar som uppstår i prostatan. Exempelvis används provet för att hitta tidiga tecken på prostatacancer. Vid förhöjda värden ska alltid läkare kontaktas för vidare utredning.

Exempel på när blodprover tas för att kontrollera prostatans funktion är vid:

  • Misstanke om sjukdom i prostatan. Läkare utreder och avgör vilka prover som ska genomföras.
  • Behandling av prostatacancer. Blodprovet kan ge indikation på hur behandlingen går.
  • Efterkontroll efter prostatacancer. För att se om cancern kommit tillbaka.
  • Årlig hälsokontroll. För att upptäcka avvikande värden tidigt.
  • Befinnande i riskgrupp. Om en läkare anger att du är i riskgrupp för att få prostatacancer kan kontroller ske regelbundet. Vårdguiden anger att ökad ärftlig risk uppstår om ”Två eller fler nära släktingar och ytterligare en släkting har haft prostatacancer. Minst en av släktingarna fick sjukdomen före 75 års ålder.”

Framförallt den förhöjda ärftliga risken är vad Cancerfonden anger som orsak till att vissa män över 40 år regelbundet bör kontrollera PSA-värdet: ”Regelbundna PSA-prov med start vid 40 års ålder rekommenderas för män som både har en pappa och en bror med prostatacancer (eller far och farbror, far och farfar, eller två bröder)”.

Beställ PSA-prov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.