Kan jag få ett utlåtande gällande hormonell obalans från Mediseras läkare?

Vi kan tyvärr inte ge dig ett utlåtande på din hormonbalans. Det vi kan ge dig är ditt värde i relation till referensvärdet. Frågan om hormonell obalans kräver en mer omfattande utredning för att kunna bedöma om man behöver behandling. Detta kan vi tyvärr inte erbjuda endast utifrån ett blodprov. Blodprovet är en del i en sådan bedömning och kan därför ge värdefull information att gå vidare med. Inte sällan behöver man ta flera olika prover i olika faser på menstruationscykeln och komplettera bedömningen med anamnes, symtom och andra undersökningar. Har du en större fråga kopplat till hormonell obalans rekommenderar vi dig att göra blodprover på överseende av din behandlande läkare.

Beställ Progesteron & Östrogentest

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.