Hur görs hälsokontroll via blodprov i Göteborg?

Via Medisera.se kan hälsokontroll via blodprov beställas varpå provtagning sedan sker hos vår samarbetspartner, Unilabs, i Göteborg.  Så här fungerar det:

  1. Beställning

Välj vilken hälsokontroll som ska genomföras. Vi erbjuder allt från mindre blodprover som enbart analyserar ett enda värde till breda hälsokontroller med över 30 blodmarkörer.

Välj var hälsokontrollen ska genomföras. Vi samarbetar med Unilabs som har två provtagningsställen i Göteborg.

  1. Hälsokontroll

Direkt efter att beställning och betalning (Swish eller kort) genomförts kan provtagningsstället besökas. Tidsbokning behöver genomföras utan provtagning sker alltid under dess drop-in tider.

  1. Analysresultat

Efter 2 – 6 arbetsdagar är analyserna klara och resultatet presenteras via Min Journal som nås via Medisera.se (högst upp till höger på webbplatsen). Alla resultat har en kommentar från ansvarig läkare och i de fall som resultaten är starkt avvikande från normalvärden kommer även en läkare kontakta dig. Via mail och sms meddelas du när provresultatet går att nå via Min Journal.

Hitta provtagningsställe i Göteborg

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.