Behöver jag göra ett uppehåll med progesteronkräm och östrogenpreparat innan blodprovet? I såfall hur länge?

Vi kan tyvärr inte ge några medicinska rekommendationer.

När det gäller hormoner och tillskott är detta ett komplext område och det går inte att ge ett exakt svar på din fråga. Du får själv avgöra om du vill se dina blodvärden med dessa tillskott, eller hålla upp en period innan.

Vi rekommenderar inte att man avbryter en fungerande behandling för att man skall ta blodprov. Om du har en större fråga kopplat till detta råder vi dig att ta proverna på inrådan av en behandlande läkare.

Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Beställ Progesteron & Östrogentest

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.