Företagshälsovård i Eskilstuna

Gör våra hälsokontroller med blodprov till en kostnadseffektiv del av er företagshälsovård i Eskilstuna. Genom att lära sig mer om de egna blodvärdena kan era medarbetare få indikationer på om de ingår i riskzonen för en sjukdom eller har brist på vitaminer eller mineraler. På så vis bidrar Medisera till en effektivare arbetsplats där alla kan prestera på sin individuella topp.

Företagshälsa på Eskilstuna Mälarsjukhus

För hög kvalitet samarbetar vi med Provtagningscentralen på Eskilstuna Mälarsjukhuset, både vad gäller företagshälsovård och hälsokontroller av privatpersoner. Sjukhuset ligger på Kungsvägen 34, nära E20 och riksväg 53. Provtagning erbjuds på drop-in under måndag-torsdag 7.30-16.00 och fredagar 7.30-12.00 (stängt dag före röd dag). Du och dina anställda behöver inte boka en tid i förväg.

På samma plats som sjukhuset ligger idag byggdes Centrallasarettet år 1914. Under decennierna som följde byggdes det om flera gånger. Under 1970-talet gjordes omfattande ombyggnad och nybyggnad, som präglar sjukhusets utseende idag. Höghuset kom däremot på plats under 60-talet. Runt om på sjukhusområdet finns även mindre byggnader från olika tidsperioder. Till exempel den gamla läkarbostaden vid Kungsvägen, som härstammar från tiden då det ursprungliga lasarettet byggdes.

Vår företagshälsovård i Eskilstuna

Vi erbjuder ett system för beställning, e-remiss och tillgång till provsvar online som är smidigt för dig och dina medarbetare. Våra läkare levererar medicinsk kompetens. Hör gärna av dig till oss på e-post eller telefon för att få en offert på företagshälsovård i Eskilstuna. Efter köp går det till så här:

  • Ni får en rabattkod som era medarbetare använder för att betala vid beställning i kassan på medisera.se.
  • Era anställda beställer hälsokontrollen som valts var för sig.
  • Efter beställning skickas en elektronisk remiss till Provtagningscentralen på Eskilstuna Mälarsjukhus.
  • I princip direkt efter beställning kan medarbetaren gå och lämna blodprov. Glöm inte legitimation.
  • En sjuksköterska tar blodprovet.
  • Några dagar senare finns provsvar i ”Min Journal”. I det jämförs individens blodvärden med referensvärden och en läkare ger en kommentar.

Vill ni göra Medisera till en del av er företagshälsovård i Eskilstuna? Hör av er för offert. Du kan också läsa mer om hur vi arbetar med företagshälsovård här.