Diabetes

Världsdiabetesdagen 2019

14 november 2019

Den 14 november varje år är det Världsdiabetesdagen och Medisera vill vara med och bidra. Syftet med dagen är att sprida kunskap och uppmärksamma de miljoner människor som redan lever med, eller som riskerar att insjukna i, diabetes.

Varför just 14 november?

Frederick Banting är född 14 november och det var han som tillsammans med James Macleod upptäckte insulinet. De fick Nobelpriset för detta 1923.

Bakgrund

World Diabetes Day, som den kallas på engelska, startades för snart 30 år sedan redan 1991 av IDF (International Diabetes Federation) och WHO. Man ville uppmärksamma att diabetes ökade stort i världen. 2007 gick även FN in i kampen mot sjukdomen. 2019 beräknar Diabetesförbundet att ca en halv miljon människor är drabbade i Sverige, även om detta är en osäker siffra.

FN deklarerade 2006 att diabetes är ett hot mot den globala hälsan vilket är unikt eftersom det inte är en smittsam sjukdom. Diabetes har en pandemisk utbredning och det är viktigt att utvecklingen bromsas och stoppas. 2019 skattas det globalt att 415 miljoner människor när drabbade, vilket är var 11:e vuxen. Ungefär hälften är fortfarande odiagnosticerade. Till 2040 räknar man med att siffran globalt har ökat till 642 miljoner människor.

Stöd Diabetesforskningen

Stöd forskningen genom att skänka pengar till Diabetesfonden, vars vision lyder:

”…ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen. Därför stödjer vi forskning kring alla typer och aspekter av diabetes och dess komplikationer.”

Beställ Hälsokontroll Stor (inkl. glukos & HbA1C) här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.