Hjarnan och blodanalys

Nya biomarkörer för ALS och havandeskapsförgiftning

1 mars 2019

Här kan du läsa om Hjärnfondens stipendiater 2019 och om deras forskning för att finna biomarkörer i blodet för dessa sjukdomar.

Forskning om ALS

Caroline Ingre forskar om ALS på Karolinska Institutet och forskargruppens målsättning är att hitta metoder för tidig och mer precis diagnostik för att kunna förebygga/fördröja sjukdomsdebut. I framtiden skulle detta kunna innebära att symtomfria personer med anlag för sjukdomen skulle kunna testas om de har biomarkören i blodet. På så sätt kan behandlingen påbörjas redan innan sjukdomen bryter ut. Man driver även läkemedelsprövningar på ALS Treatment Center med målet att finna ett botemedel för sjukdomen.

Vad är ALS?

ALS (amyotrofisk lateralskleros) är en sjukdom där det centrala nervcystemet; hjärnan och ryggmärgen och de celler som med viljan styr musklerna förstörs. Över tid drabbas man av förlamning. Orsaken är inte känd och det finns inget botemedel, men vissa av symtomen kan behandlas. Sjukdomen är sällsynt och i Sverige insjuknar ungefär 200 personer varje år.

Forskning om havandeskapsförgiftning

Förlossningsläkaren Lina Bergman fokuserar på kopplingen mellan hjärnan och preeklampsi (i folkmun havandeskapsförgiftning), som är den vanligaste orsaken till mödradödlighet. Man har sett att hjärnkomplikationer ligger bakom majoriteten av dödsfall. Forskningen bedrivs i samarbete mellan Uppsala och Göteborgs Universitet samt Stellenbosch Universitetet. Huvudprojektet är förlagt till Kapstaden då de flesta dödsfall idag sker i utvecklingsländer. Här finns en biobank med fokus på hjärnkomplikationer att använda i forskningen. Dr. Bergman vill finna biomarkörer i blodet som förhoppningsvis kan identifiera vilka kvinnor som ligger i riskgruppen för hjärnpåverkan under graviditet för att tidigt kunna sätta in behandling. Hon vill även ta reda på de bakomliggande orsakerna och hypotesen är att regleringen och flödet av blodet genom hjärnan spelar en viktig roll.

Vad är preeklampsi?

Preeklampsi drabbar varje år 3-7 procent av samtliga gravida kvinnor men orsaken till sjukdomen är fortfarande okänd. Vid sjukdomsförloppet påverkas kroppens alla organ och en av de mest riskfyllda komplikationerna är svullnad och ökad vätska i hjärnvävnaden (så kallat hjärnödem) samt eklampsi, det vill säga kramper. Blodtrycket påverkas och blir förhöjt.  Det enda botemedlet idag är att förlösa barnet och att dämpa kramperna med magnesiumsulfat.

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.