Varför tar analysen av IGF-1 ibland längre tid?

När det gäller laboratorieanalysen IGF-1 körs den mer sällan, ca en gång per vecka, oftast på onsdagar. Detta beror på att det ofta är små volymer och att en hel maskin behöver startas upp för att göra just denna analys. Det kan dröja ytterligare om laboratoriet endast har ett eller två prov att analysera och det kan skilja sig mellan olika laboratorier och mellan olika orter. Tar du ditt blodprov en torsdag kan det dröja till onsdagen efter innan analysen är klar och sedan skall våra läkare kommentera ditt provsvar. I de allra flesta fall kan vi dock ge dig dina svar inom den utlovade leveranstiden.

Beställ IGF-1 test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.