Ta blodprov på vårdcentral i Göteborg utan remiss?

De blodprover som beställs via Medisera.se tas på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB. Fördelen är därmed att du väljer var och när som proverna ska tas samt vad som ska analyseras. Vid sjukdom eller sjukdomssymtom ska däremot alltid en läkare kontaktas för en bredare kontroll.

Blodprov utan remiss – kontrollera dina egna blodvärden

Medisera erbjuder ett flertal olika blodprover. Via medisera.se väljs vilket prov som önskas samt var i Göteborg som provet ska lämnas. Efter att beställning skett och bekräftelsemail skickats ut kan provtagningsstället besökas och provtagning ske. Varken tidsbokning eller remiss krävs.

Blodprov på vårdcentral – läkarbesök

Vid sjukdom, eller misstanke om hälsobesvär, bör en vårdcentral kontaktas och besökstid bokas in. Du får då träffa en läkare som avgör vilka blodprover och eventuellt andra prover som ska genomföras. Detta utifrån en helhetsbild av ditt mående. Här krävs alltså först tidsbokning och därefter avgör läkaren vilka prover som ska ske.

Se provtagningsställen i Göteborg

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.