Hästallergitest

Vad innebär hästallergi?

Att vara allergisk mot hästar är relativt ovanligt. Generellt brukar dessa allergier samlas under namnet pälsallergier, men personer som är överkänsliga mot hästar behöver inte nödvändigtvis vara allergiska mot katt eller hund, även om det finns en ökad risk för korsallergier.

Läs om Mediseras allergitest för pälsdjur via blodprov där test av häst ingår.

Symtom vid hästallergi

Tecknen på att man drabbats av denna form av allergi är i princip samma som för all pälsdjursallergi. Det är vanligt med andningssvårigheter och astma samt rinnande näsa och irriterade ögon. Hudutslag och eksem är också vanligt, speciellt vid närkontakt. Även indirekt kontakt kan leda till allergiska reaktioner, exempelvis vid ett stallbesök, när en ryttare rider förbi eller när man står nära en person som varit i kontakt med hästar. Den allergiska reaktionen kan variera i allvarlighetsgrad. I värsta fall kan mycket känsliga personer få svåra astmaanfall även när det finns mycket små halter av hästallergenet.

Hur testas hästallergi?

Hästallergi kan diagnosticeras genom blodprov eller pricktest. För blodprovet undersöker man förekomsten av allergiantikroppar och vid ett stickprov testas man för flera allergiframkallande ämnen för att se hur huden reagerar.

Behandling av hästallergi

Det finns inga hästar som är fria från allergener. Vissa hästraser anses ha mindre allergennivåer, men även inom rasen kan detta variera, något som även kan gälla för den individuella hästen över tid. Det går att behandla symtomen beroende på hur allvarliga de är. Det finns vaccinationsbehandling mot pälsdjur, men den ger inte lika god effekt för just hund- och hästallergier.

Om man är allergisk mot hästar bör man försöka undvika hästallergener så långt som möjligt. Antihistamintabletter kan tas för att lindra symtomen, men dessa fungerar endast för kortvariga besök och inte som en permanent lösning.

Ridsport

Personer som rider eller spenderar mycket tid i ett stall måste tänka på att minska spridningen av hästallergener så mycket som möjligt, bland annat genom att ha speciella stallkläder samt genom att duscha och byta om efter ett stallbesök.

Beställ blodprov där test av hästallergi ingår

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.