organdonation

Bli donator! Ta ställning och rädda liv.

10 oktober 2018

Frågan om organdonation kan verka avlägsen i vardagen men kan rädda en annan människas liv och bidra till förbättrad livskvalitet. Medisera sponsrar Njurförbundet under donationsveckan för att stödja arbetet med att upplysa och uppmuntra människor att ta ställning och registrera sig.

Om organ- och vävnadsdonation

Det är många människor som väntar på en transplantation av ett organ eller vävnad. Enligt Njurförbundet står över 800 människor i kö och de allra flesta väntar på en njure. 2017 transplanterades 818 organ men detta räcker inte för att täcka behovet. Idag går det att transplantera friska organ och vävnader från en annan människa exempelvis hjärta, lunga, lever, njure eller bukspottkörtel. Exempel på vävnader som kan transplanteras för hornhinna, hud, benvävnad och hjärtklaff. För att det skall finnas vävnad och organ att tillgå behövs det människor som är villiga att vara donatorer efter sin död.

Kan jag bli donator?

Det är du själv som bestämmer om du vill bli donator eller inte. Från det att man fyller 15 år kan man registrera sig i donationsregistret, är man yngre kan vårdnadshavaren anmäla sitt barn. I Sverige kan de allra flesta bli donatorer och eventuella medicinska hinder bedöms av sjukvården den dagen det blir aktuellt att donera. Det finns inget som hindrar någon från att registrera sig.

Vad innebär det att ta ställning?

Om du bestämt dig för att bli donator efter din död kan du inte bestämma vem som blir mottagare. Du kan inte heller få besked i förväg om du kan donera eller vilket organ eller vilken vävnad som kan vara aktuellt, detta beslut ligger på sjukvården. Om du inte tagit ställning och dina närstående ej motsätter sig donation kan det blir aktuellt ändå. Om däremot dina närstående har olika åsikter om din inställning och denna inte finns registrerad eller om man inte kan få tag i anhöriga kan donation ej genomföras.

Hur gör jag om jag vill bli donator?

Det viktigaste är att du pratar med dina anhöriga så att de vet att du tagit ställning för donation. Du kan registrera dig i donationsregistret eller helt enkelt fylla i ett donationskort som du själv kan skapa och skriva ut.

Vad är donationsregistret?

Detta register förs av Socialstyrelsen och är sekretessbelagt. Här kan du anmäla din inställning till donation och detta innebär att informationen kommer sjukvården tillhanda om det skulle bli aktuellt med donation den dagen du avlider.

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.