Kan man upptäcka brist på vitamin-B12 via blodprov?

Ja, via blodprov går det att se nivån på vitamin B12 och upptäcka eventuell brist. Eftersom en normal nivå av B12 krävs för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar kan låga nivåer leda till blodbrist. Symtom på B12-brist är exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappningar och huvudvärk.

Om ett vitamin B12-test via blodprov visar avvikande värden bör detta utredas ytterligare. Om du har försämrade reflexer, försämrad känslighet och/eller att munnens slemhinna svider kan det vara vitamin B12-brist.

Behandling vid lågt B-12 värde

Om det är diagnostiserat att blodbristen beror på för låga nivåer av B12 behöver det tillföras via tabletter eller injektioner. Vid måttlig brist tar behandlingen några veckor medan det vid väldigt låga värden kan ta ett par månader. I vissa fall kan det däremot räcka med att lägga om kosten och välja livsmedel som är berikade med B12.

Om en läkare ställer diagnosen perniciös anemi betyder det att B12-bristen kommer att vara livslång och därmed behöver medicinering ske regelbundet.

Beställ vitamin-B12 test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.