HerCare

HerCare är en modern, privat kvinnoklinik med spetskompetens inom kvinnohälsa. HerCare har ett funktionsmedicinsk synsätt, vilket innebär att man betraktar patienten ur ett helhetsperspektiv. Här kan du få hjälp med exempelvis PMS, PMDS, PCOS, nedstämdhet, sköldkörtelproblem och förklimakterie- och klimakteriebesvär. Läs mer om de blodprover du kan ta hos Medisera inför ditt besök på HereCare nedan.